Projekty w realizacji


Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – I NABÓR

Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”. Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru

  Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny. Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym. Lista kandydatów po ocenie formalno-merytorycznej


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny. Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.   Wyniki oceny do […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

REKRUTACJA  – II NABÓR DO PROJEKTU „Pracuję u siebie 3”

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.  Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w godzinach od 12:00 do 16:00; Dokumenty można składać […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Informujemy, że Państwa formularze do projektu „Pracuję u siebie 3” zostały ocenione merytorycznie i zgodnie z regulaminem projektu decyzję można odebrać: Osobiście lub przez pełnomocnika w dniach 12-14 kwietnia 2022 roku, w sekretariacie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny  przy. Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, II piętro, pokój nr  2.08 W godzinach 9-16 Elektronicznie – po przesłaniu […]


Posted in Aktualnosci, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). •          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II […]


Posted in Aktualnosci, Projekty realizowane

|

Leave a comment

„Moja firma”- dodatkowy załącznik

Uwaga! „Moja firma”- dodatkowy załącznik. Informacja dla kandydatów do projektu „ Moja firma”,  Zespół Projektu prosi o wypełnienie  dodatkowego załącznika – oświadczenie NIP. Wyżej wyciemniony załącznik dostępny jest również w zakładce „ Projekty w realizacji”( podświetlony na czerwono). Załączamy go również poniżej. Dodatkowy załącznik do rekrutacji – Oświadczenie o NIP  


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Rekrutacja do projektu „Moja firma”

      Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 09.03.2022 r. do 22.03.2022 […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

REKRUTACJA – do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 09.02.2022 r. […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Moja Firma”

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment