Projekty w realizacji


Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w 2. naborze projektu „Moja firma”

Szanowni Państwo, W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca: niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-09-01, a następnie: zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), to jest rachunek firmowy, przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status na rynku pracy właściwym zaświadczeniem […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz pomostowego w 2. naborze projektu „Moja firma”

Lublin, 22.08.2022 r. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w II naborze do projektu „Moja firma”. Pozdrawiamy Zespół Projektu LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH MOJA FIRMA 2 NABÓR


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w II naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Szanowni Państwo, Przedstawiamy poniżej procedurę postępowania przed podpisaniem umowy na wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe: niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-09-01, a następnie: zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), to jest rachunek firmowy, przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status na rynku pracy właściwym […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz pomostowego w 2. naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 19.08.2022 r. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”. Pozdrawiamy Zespół Projektu LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRACUJĘ U SIEBIE3 2.NABÓR  


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” 2 nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o wznowieniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” 2 nabór do 19.08.2022 roku do godziny 16:00 dla uczestników, którzy nie złożyli w terminie biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Zespół Projektu


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 2 nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o wznowieniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 2 nabór do 17.08.2022 roku do godziny 16:00- dla 4 uczestników, którzy nie złożyli w terminie biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Zespół Projektu


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie rekrutacji w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” dla jednego uczestnika, który przeszedł w innych projektach pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego

W związku ze zwolnieniem się 1 miejsca  po zakończonym wsparciu szkoleniowym w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia rekrutację na 1 miejsce dla kandydata, który przeszedł pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu, a jego status zawodowy mieści się w grupie osób bezrobotnych lub […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” w 2. naborze

Lublin, 05.08.2022 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje,  że  Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach  2. naboru do projektu „Moja firma”  przyjmowane są w dniach 16 – 18 sierpnia 2022 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16. Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista rankingowa uczestników

II naboru w projekcie „Moja firma” Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do II naboru w projekcie „Moja firma”. Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami. Zespół Projektu LISTA RANKINGOWA II NABÓR MF


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ogłoszenie o naborze biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” w 2. naborze

Lublin, 01.08.2022 r. Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  2. naboru do projektu „Pracuję u siebie 3” w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dotyczące wsparcia finansowego, tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista ostateczna i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 26.07.2022 r. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu zweryfikowana listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”. Zamian wynika z faktu rezygnacji jednego z uczestników, po ogłoszeniu listy rankingowej, stąd na wolne miejsce weszła pierwsza osoba z listy rezerwowej z grupy osób niepracujących. Pozdrawiamy […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Uzupełnienie rekrutacji uczestników projektu „Moja firma” II nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia II nabór uczestników do projektu „Moja firma” do dnia 26.07.2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w I naborze projektu „Moja firma”

Szanowni Państwo, W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca: niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-08-01 (zalecenie Urzędu Marszałkowskiego WL) następnie zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Moja firma”

Lublin, 24.07.2022 r. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomostowego w I naborze do projektu „Moja firma”. Pozdrawiamy Zespół Projektu Lista rankingowa i rezerwowa przyznanych dotacji i wsparcia pomostowego


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Szanowni Państwo, W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informuję, że kolejność działań jest następująca: niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-08-01 (zalecenie Urzędu Marszałkowskiego WL) następnie zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 23.07.2022 r. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”. Pozdrawiamy Zespół Projektu Lista rankingowa i rezerwowa przyznanych dotacji i wsparcia pomostowego


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ostateczna lista uczestników II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa komisja rekrutacyjna przygotowała listę uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” II naboru. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami. Zespół Projektu Ostateczna lista uczestników projektu Pracuję u siebie 3- 2 Nabór    


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Informacja o zawieszeniu rekrutacji II naboru w projekcie „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o zawieszeniu rekrutacji w projekcie „Moja firma” II naboru z dniem 16.07.2022 roku.


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o przedłużeniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 1 nabór do 14.07.2022 roku. Zespół Projektu


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 15 lipca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – II NABÓR 

  Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach II naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”. Lista rezerwowa została ustalona zgodnie z parytetem płci i liczbą limitowanych miejsc w grupie docelowej.   Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach II naboru

Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach II naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny. Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.   Pozdrawiamy Zespół projektu „Pracuje […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 12 lipca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Informacja o zawieszeniu rekrutacji II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Informujemy, że z dniem 07.07.2022 roku została zawieszona rekrutacja II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”.


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „MOJA FIRMA”

Lublin, 04.07.2022 r. Szanowni Państwo, przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Moja firma” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Informujemy  również, że […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3″

Lublin, 04.07.2022 r. Szanowni Państwo, przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Informujemy […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 6 lipca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie II naboru

uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża II nabór uczestników do dnia 06.07.2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR

Lublin, 28.06.2022 r.OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Moja firma”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ogłoszenie o naborze biznesplanów projektu „Pracuję u siebie 3” I N

Lublin, 28.06.2022 r. OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 30 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 24 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 21 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Dokumenty dla uczestników projektu „Moja firma”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Moja firma” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Dokumenty dla uczestników projektu „Pracuję u siebie 3”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Weryfikacja ostatecznej listy uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma” Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą statusu zawodowego jednego z uczestników, na osobę niespełniającą kryteriów grupy docelowej, a zakwalifikowanych wcześniej na ostateczną listę w I naborze do projektu „Moja firma” – ostateczna lista rankingowa została zweryfikowana. W związku z powyższym, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową, która zamieszczamy poniżej. Zachęcamy […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ostateczna lista uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami. Zespół Projektu Lista osób zakwalifikowanych do projektu Pracuję u siebie 3 w I naborze


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ostateczna lista uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma” Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Moja firma”. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami. Zespół Projektu MF ostateczna lista uczestników 1N


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 17 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 14 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 8 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

  W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

  W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 3 czerwca 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty realizowane

|

Leave a comment

WSTĘPNA   LISTA    RANKINGOWA  UCZESTNIKÓW W I NABORZE W PROJEKCIE „MOJA FIRMA”

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową uczestników w ramach I naboru do projektu „Moja firma”. Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 27 maja 2022 roku. Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących. Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

OGŁASZAMY II NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 25.05.2022 r. do 08.06.2022 roku w godzinach od  8:00 do 16:00; Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – I NABÓR

Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”. Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru

  Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny. Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym. Lista kandydatów po ocenie formalno-merytorycznej


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Szanowni Państwo,                Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny. Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.   Wyniki oceny do […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

REKRUTACJA  – II NABÓR DO PROJEKTU „Pracuję u siebie 3”

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.  Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w godzinach od 12:00 do 16:00; Dokumenty można składać […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Informujemy, że Państwa formularze do projektu „Pracuję u siebie 3” zostały ocenione merytorycznie i zgodnie z regulaminem projektu decyzję można odebrać: Osobiście lub przez pełnomocnika w dniach 12-14 kwietnia 2022 roku, w sekretariacie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny  przy. Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, II piętro, pokój nr  2.08 W godzinach 9-16 Elektronicznie – po przesłaniu […]


Posted in Aktualnosci, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). •          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II […]


Posted in Aktualnosci, Projekty realizowane

|

Leave a comment

„Moja firma”- dodatkowy załącznik

Uwaga! „Moja firma”- dodatkowy załącznik. Informacja dla kandydatów do projektu „ Moja firma”,  Zespół Projektu prosi o wypełnienie  dodatkowego załącznika – oświadczenie NIP. Wyżej wyciemniony załącznik dostępny jest również w zakładce „ Projekty w realizacji”( podświetlony na czerwono). Załączamy go również poniżej. Dodatkowy załącznik do rekrutacji – Oświadczenie o NIP  


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Rekrutacja do projektu „Moja firma”

      Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 09.03.2022 r. do 22.03.2022 […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

REKRUTACJA – do projektu „Pracuję u siebie 3”

  Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 09.02.2022 r. […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.06.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” po posiedzeniu […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Outplacement – to się opłaca” RPLU.10.04.00-06-0022/18 informacja o rozpoczęciu projektu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel Projektu Celem projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji dla 60 osób zagrożonych […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Pracuję u siebie II”

25.09.2020 r. Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – III nabór. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.09.2020 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” (III nabór). Osoby, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Tytuł projektu: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku) Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Aktywni na co dzień”

Projekt „Aktywni na co dzień”  RPLU.11.012.00-06-0133/17-00 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie   Cel Projektu Celem projektu jest wzrost poziomu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej u 85 uczestników z niepełnosprawnościami (w tym: z zaburzeniami psychicznymi, stopniem lekkim i umiarkowanym niepełnosprawności) tj. […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Cel operacji: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego”

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Parczew, Gminą Biała Podlaska, Gminą Kłoczew, Gminą Ułęż, Gminą Garbów, Gminą Piszczac i Gminą Tarnogród realizuje projekt pn. „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0035/16-00. Głównym […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”

    Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Poniatowa, Gminą Opole Lubelskie, Gminą Karczmiska, Gminą Łaziska, Gminą Wilków, Gminą Dębowa Kłoda, Gminą Międzyrzec Podlaski i Miastem Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pn. „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa:  11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Ekonomia społeczna Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Szansa dla młodych”

Projekt „Szansa dla młodych”  –   POWR.01.02.01-06-0128/16 Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 osób młodych w wieku 18-29 lat  z terenu powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, m.Zamość pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową. Okres […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Młodzi na start!”

  „Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych w […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Twój lepszy start”

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 150 osób w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Pracuję u siebie”

  III NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)   II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)     16.08.2017 r Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie”. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Droga do sukcesu”

18.08.2017 Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu”. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (18.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Lepszy start”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00. Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018. Wartość projektu: 516 502,50 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 490677,37 zł. Główny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 absolwentom i absolwentkom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Lublinie do 29. roku życia, które nie […]


Posted in Aktualnosci, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundusz pożyczkowy – Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu. Cele projektu: zapewnienie interesariuszom RIS zasobów, doświadczeń […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

    Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment