CSR


Drukuj Drukuj

Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny” rozpoczął się 1 czerwca 2014 roku i trwał do 28 lutego 2015 roku. Wdrożenie założeń projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zakończyło się sukcesem, dlatego w praktyce w dalszym ciągu są kontynuowane. W rezultacie FRL pragnie na swoim przykładzie zachęcać inne podmioty/ przedsiębiorstwa do wdrażania działań z zakresu CSR. Ponadto ze względu na swoje cele statutowe i troskę o rozwój woj. lubelskiego Fundacja jest gotowa pomóc wszystkim zainteresowanym oferując m.in.:

 • profesjonalne doradztwo z zakresu CSR,
 • tworzenie strategii CSR,
 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, np. akcji społecznych.

csr_fundacja_rozwoju_lubelszczyzny

Jak rozumieć pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu?

CSR (Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu, którego celem jest nie tylko zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględnienie potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy. Jest to zatem dobrowolne działanie organizacji nastawione na troskę o środowisko naturalne, współpracę ze społecznością lokalną oraz dobre relacje z własnymi pracownikami.

csr_fundacja

Co można zyskać?

Przykładowe korzyści z wdrożenia CSR:

 • prestiż – status podmiotu (przedsiębiorstwa) społecznie odpowiedzialnego, a więc nowoczesnego, który w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces działalności gospodarczej – CSR to inwestycja w przyszłość!
 • wykwalifikowana kadra pracownicza – zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie wpływają na wzrost efektywności pracowników, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu motywacji i lepszych wyników firmy
 • skuteczniejsze i efektywniejsze wprowadzenie nowych pracowników w specyfikę firmy oraz zakres obowiązków na danym stanowisku – pomoc starszych stażem pracowników we wdrożeniu nowej osoby (mentoring)
 • właściwe relacje pracownicze
 • istnienie strategii CSR świadczy o rozwoju przedsiębiorstwa
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
 • większe prawdopodobieństwo realizacji założonych celów biznesowych
 • wpływ na długofalowe powodzenie organizacji
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii, wody, papieru, itp. – wzrost ekologicznej świadomości pracowników osiągnięty poprzez wdrożenie zasad dotyczących racjonalnego wykorzystania i użytkowania materiałów i urządzeń biurowych, mniejsze oddziaływanie na środowisko
 • rozwój społeczności lokalnej

csr_frl