Lubelski Klaster Ekoenergetyczny


Drukuj Drukuj

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz poprawa efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego. Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Szczegółowe informacje o działalności Klastra znajdują się pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/