Certyfikaty i akredytacje


Drukuj Drukuj

2015_12_16_Certyfikat_Innowacyjna_i_Rzetelna_Firma

Certyfikat Innowacyjna i Rzetelna Firma

Program CIRF powstał w celu wspierania firm, w których są wdrażane m.in. innowacyjne mechanizmy biznesowe w celu podniesienia jakości świadczonych usług w celu zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

Certyfikat CIRF ma obrazować przedsiębiorcę który inwestując we własną firmę, nie zapomina o fundamentalnym obowiązku rzetelnego płacenia swoich zobowiązań wobec pracowników jak i kontrahentów.

Jest to pierwszy w Polsce certyfikat kładący nacisk na dwie najważniejsze kwestie: INNOWACYJNOŚĆ i RZETELNOŚĆ.

Firmy legitymujące się udziałem w programie CIRF, podnoszą zaufanie i konkurencyjność własnej firmy nie tylko na lokalnym rynku ale osiągają renomę o zasięgu ogólnopolskim.

Certyfikat Akademii Edukacyjnej VCC

VCC (Vocational Competence Certificate) to nowy system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych, który ma integrować wiedzę oraz umiejętności zawodowe pracowników  z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy

Certyfikat Partnera Egzaminacyjnego VCC

VCC (Vocational Competence Certificate) to nowy system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych, który ma integrować wiedzę oraz umiejętności zawodowe pracowników  z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy

KRD

Rzetelna Firma

Fundacja jest certyfikowanym uczestnikiem programu Rzetelna Firma prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów

Certyfikat SZJ 2015-page-001

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 277/5/SZJ/2015

FRL spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych oraz informacyjnych

2005_01_12_Certyfikat_wpisania_do_rejestru_agencji_zatrudnienia

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego

Nr rejestru 816/4

2005_01_04_Zaswiadczenie_o_wpisie_instytucji_szkoleniowej_WUP

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr ewidencyjnym 2.06/00001/2005

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny została wpisana pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00001/2005

2004_09_01_Certyfikat_wpisu_do_rejestru_jako_agencja_doradztwa_personalnego

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego

Nr rejestru 816/2

2004_09_01_Certyfikat_wpisu_do_rejestru_jako_agencja_pośrednictwa_pracy

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nr rejestru: 816/1a

2004_09_01_Certyfikat_o_dokonaniu_wpisu_podmiotu_do_rejestru_podmiotów_prowadzących_agencje_zatrudnienia

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Nr rejestru: 816

Krajowy System Usług nr ośrodka 03/02/2005/015

W 1996 roku Fundacja została włączona do Krajowego Systemu Usług (nr 817) wspierającego rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych oraz proinnowacyjnych.