Filie


Drukuj Drukuj
Zamość

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu znajduje się na ulicy Pereca 2 /9 w budynku Rektoratu Akademii Zamojskiej.

W Filii realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE, w ramach których organizowane są szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, a także warsztaty i konferencje. Filia współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi (szczególnie z sektora ekonomii społecznej), przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, a także lokalnymi mediami. Zapraszamy do naszej Filii od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-13:30.


ul. Pereca 2, pok. 9 (budynek Rektoratu Akademii Zamojskiej.)
22-400 Zamość

tel. 693 300 099
e-mail zamosc@fundacja.lublin.pl