Filie


Zamość

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu znajduje się na ulicy Perca 2 (pok. 7,8,9), w budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

W Filii realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE, w ramach których organizowane są szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, a także warsztaty i konferencje. Filia współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi (szczególnie z sektora ekonomii społecznej), przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, a także lokalnymi mediami. Zapraszamy do naszej Filii od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


ul. Pereca 2, pok. 7,8,9 (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej)
22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32
fax 84 627 01 17
e-mail zamosc@fundacja.lublin.pl