Zarząd


Drukuj Drukuj

Zarząd


 

Henryk Łucjan
Prezes Zarządu


Dr inż. Henryk Łucjan, urodzony w 1955 roku na Ziemi Łukowskiej. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Doktor nauk rolniczych. Uzyskał świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

Informacja dla pracowników FRL zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu

Fundatorzy


– Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego i Wojewodę Zamojskiego
– Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
– Nadwiślański Klub Eksporterów Owoców do ZSRR w Józefowie nad Wisłą
– Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Łęcznej
– Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie
– Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Akademii Rolniczej w Lublinie
– Czesław Tarkowski