Henryk Łucjan


Drukuj Drukuj

Dr inż. Henryk Łucjan
www.henryklucjan.pl
urodzony w 1955 roku na ziemiach łukowskich. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Doktor nauk rolniczych. Uzyskał świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także studia podyplomowe Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie w SGH.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął już w roku 1980 jako Adiunkt oraz Kierownik Studium Zarządzania w Agrobiznesie na Akademii Rolniczej w Lublinie. Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

W latach 1991-1995 przewodniczył Regionalnej Radzie Rozwoju Wsi. Zorganizował Lubelską Giełdę Rolno-Ogrodniczą w Elizówce (obecnie Lubelski Rynek Hurtowy S.A.).

Przez wiele lat zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od roku 1996 pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W swoich codziennych działaniach zawodowych stawia na edukację, innowacyjne rozwiązania i przedsiębiorczość opartą na wiedzy.

Odbył staż naukowy w Scottish Agricultural College w Aberdeen, na swoim koncie posiada liczne publikacje naukowe oraz udział w prestiżowych kursach i szkoleniach. Członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Lubelskiego oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego.