EKOKARTA


Drukuj Drukuj

Bądźmy społecznie odpowiedzialni!

Jeśli Twoja firma troszczy się o środowisko naturalne, postępuje zgodnie z zasadami i wartościami etyki biznesowej, czy też stosuje politykę recyklingu – jest firmą społecznie odpowiedzialną!

Zapraszamy Państwa do współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych
o charakterze ekologicznym.

Oferujemy:

  • możliwość realizacji wspólnych projektów oraz wszelkich działań, których celem jest propagowanie CSR,
  • możliwość przystąpienia do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego działania koordynuje nasza Fundacja.

Zachęcamy Państwa do wdrożenia w swojej firmie Ekokarty, która zawiera zbiór zasad dotyczących prowadzenia polityki proekologicznej. Zasady te są potwierdzeniem rzetelności i wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska.

Pobierz EKOkartę
Zapraszamy do współpracy!