Zapytanie ofertowe-FRL/26/SALA/OWES/2020

08 Wrz 2020,  Bez kategorii, Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe-FRL/26/CAT/OWES/2020

08 Wrz 2020,  Bez kategorii, Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa grupowego Znak sprawy: III/

29 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa grupowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: III/OUT/2020

28 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

L.dz. 192/2020    Lublin, dnia  28.07.2020 r. Znak sprawy: III/OUT/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement ...Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: II/OUT/2020

28 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

L.dz.191/2020 Lublin, dnia  28.07.2020 r. Znak sprawy: II/OUT/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to ...Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: I/OUT/2020

28 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

  L.dz. 178/2020 Lublin, dnia  27.07.2020 r. Znak sprawy: I/OUT/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to ...Zapytanie ofertowe FRL/13/W2WA/OWES/2020

15 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020

15 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

08 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

08 Lip 2020,  Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Lublin, dnia\u00a0 8 wrze\u015bnia 2020 roku\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/26\/SALA\/OWES\/2020<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe <\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiod\u0105cy realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia spo\u0142eczna, wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem<\/strong> sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztat\u00f3w animacyjnych dla grupy inicjatywnej, szkolenia \u201eSp\u00f3\u0142dzielnia socjalna \u2013 jak to zrobi\u0107?\u201d i doradztwa grupowego dla uczestnik\u00f3w projektu w Radecznicy.<\/strong><\/p>\n

Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przedstawienia kalkulacji koszt\u00f3w najmu sali na spotkanie animacyjne\/ warsztaty animacyjne\/szkolenie (1h=45 minut) oraz na doradztwo (1h=60 minut).<\/p>\n

  \n
 1. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/strong> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

   \n
  1. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Przedmiotem zam\u00f3wienia jest zapewnienie us\u0142ugi \u00a0wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztat\u00f3w animacyjnych dla grup inicjatywnych, szkolenia \u201eSp\u00f3\u0142dzielnia socjalna \u2013 jak to zrobi\u0107?\u201d i doradztwa grupowego dla uczestnik\u00f3w projektu w Radecznicy<\/strong>, w ramach projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d, wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,<\/p>\n