UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/PUSII/2019/K

12 Lis 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia  12 listopada 2019 roku

 

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/PUSII/2019/K

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 listopada 2019 roku unieważnienia postępowanie  FRL/1/PUSII/2019/K do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sal przystosowanych do prowadzenia doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu w Zamościu i Chełmie w ramach projektu  „Pracuję u siebie II” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY,  Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane
na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Lublin, dnia\u00a0 12 listopada 2019 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

UNIEWA\u017bNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy <\/strong>FRL\/1\/PUSII\/2019\/K<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 listopada 2019 roku uniewa\u017cnienia post\u0119powanie<\/a>\u00a0 FRL\/1\/PUSII\/2019\/K do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sal przystosowanych do prowadzenia doradztwa indywidualnego dla uczestnik\u00f3w projektu w Zamo\u015bciu i Che\u0142mie w ramach projektu \u00a0\u201ePracuj\u0119 u siebie II\u201d nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057\/18-00 wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach\u00a0 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O\u015b priorytetowa 9 RYNEK PRACY,\u00a0 Dzia\u0142anie 9.3 Rozw\u00f3j przedsi\u0119biorczo\u015bci<\/p>\n

Powodem uniewa\u017cnienia jest istotna omy\u0142ka w tre\u015bci zapytania.<\/p>\n

Wykonawcy, kt\u00f3rzy z\u0142o\u017cyli odpowied\u017a na w\/w zapytanie ofertowe zostan\u0105 poinformowani o\u00a0uniewa\u017cnieniu drog\u0105 mailow\u0105.<\/p>\n

Skorygowane zapytanie w najbli\u017cszych dniach zostanie powt\u00f3rnie opublikowane
na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjno\u015bci EFS.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Uniewaznienie-FRL-1_PUSII_2019_K<\/a>Pobierz<\/a><\/div>\n
\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });