Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – znak sprawy: V/OUT/2021-1

29 cze 2021


Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla max. 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 220 godz.).

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5