Projekt: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

03 Sie 2019


Tytuł projektu: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główny cel: opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich
regionach projektu.

Lider: Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH z Niemiec

Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd., South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government, Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów.

Okres realizacji projektu: sierpień 2019 – kwiecień 2021

Budżet projektu: 854.050 euro

 1. Oferta

Działania projektowe obejmą, m.in.:

 • Opracowanie modułu „RIS bliżej nas” do zarządzania ankietami, który zostanie umieszczony na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3 zostanie umieszczony link przekierowujący do modułu.
 • Opracowanie aplikacji na telefon komórkowy w oparciu o ankietę opracowaną przez ekspertów. Po wprowadzeniu nowych informacji do modułu użytkownicy aplikacji będą otrzymywali powiadomienie SMS, co umożliwi im przekazanie stanowiska w sprawie.
 • Organizacja trzech warsztatów (z wykorzystaniem metodologii Design Thinking). W warsztatach będą uczestniczyć eksperci i interesariusze RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy. Celem spotkań będzie m.in. wypracowanie koncepcji modułu „RIS bliżej nas” i aplikacji na telefon komórkowy.

 

 • Uczestnicy projektu

Przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i samorządów  lokalnych.

 1. Kontakt

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu, Specjalista RIS3 ds. Energetyki, tel. 516 283 342, 887 200 020, e-mail:

Eliza Potocka  – Specjalista RIS3 ds. Żywności, 516 283 385, e-mail:

 

 1. Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

 

Beneficjenci

Osoby pozostające bez zatrudnienia ⁄ bezrobotni ⁄ nieaktywni zawodowo
Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
Osoby pracujące
Rolnicy ⁄ domownicy gospodarstwa rolnego
W wieku powyżej 50 roku życia
W wieku produkcyjnym
Jednostki samorządu terytorialnego
Przedsiębiorcy
Uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu

Miejsce zamieszkania

powiat bialski powiat parczewski
powiat biłgorajski powiat puławski
powiat chełmski powiat radzyński
powiat hrubieszowski powiat rycki
powiat janowski powiat świdnicki
powiat krasnostawski powiat tomaszowski
powiat kraśnicki powiat włodawski
powiat lubartowski powiat zamojski
powiat lubeski Biała Podlaska
powiat łęczyński Chełm
powiat łukowski Lublin
powiat opolski Zamość
inne

 

Rodzaj szkolenia

Administracja
Finanse
Fundusze unijne
Językowe
Komputerowe
Marketing/obsługa klienta
Prawo
Zawodowe/specjalistyczne
Inne

 


print
\"><\/a><\/p>\n

Eliza Potocka \u00a0\u2013 Specjalista RIS3 ds. \u017bywno\u015bci, 516\u00a0283\u00a0385, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Wymagane dokumenty<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Nie dotyczy<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Beneficjenci<\/strong><\/p>\n

  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
  <\/td>\nOsoby pozostaj\u0105ce bez zatrudnienia \u2044 bezrobotni \u2044 nieaktywni zawodowo<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nOsoby zamierzaj\u0105ce rozpocz\u0105\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nOsoby pracuj\u0105ce<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nRolnicy \u2044 domownicy gospodarstwa rolnego<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nW wieku powy\u017cej 50 roku \u017cycia<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nW wieku produkcyjnym<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nJednostki samorz\u0105du terytorialnego<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nPrzedsi\u0119biorcy<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nUczelnie wy\u017csze, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

  Miejsce zamieszkania<\/strong><\/p>\n

  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
  <\/td>\npowiat bialski<\/td>\n<\/td>\npowiat parczewski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat bi\u0142gorajski<\/td>\n<\/td>\npowiat pu\u0142awski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat che\u0142mski<\/td>\n<\/td>\npowiat radzy\u0144ski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat hrubieszowski<\/td>\n<\/td>\npowiat rycki<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat janowski<\/td>\n<\/td>\npowiat \u015bwidnicki<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat krasnostawski<\/td>\n<\/td>\npowiat tomaszowski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat kra\u015bnicki<\/td>\n<\/td>\npowiat w\u0142odawski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat lubartowski<\/td>\n<\/td>\npowiat zamojski<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat lubeski<\/td>\n<\/td>\nBia\u0142a Podlaska<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat \u0142\u0119czy\u0144ski<\/td>\n<\/td>\nChe\u0142m<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat \u0142ukowski<\/td>\n<\/td>\nLublin<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\npowiat opolski<\/td>\n<\/td>\nZamo\u015b\u0107<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\ninne<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Rodzaj szkolenia<\/strong><\/p>\n

  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
  <\/td>\nAdministracja<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nFinanse<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nFundusze unijne<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nJ\u0119zykowe<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nKomputerowe<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nMarketing\/obs\u0142uga klienta<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nPrawo<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nZawodowe\/specjalistyczne<\/td>\n<\/tr>\n
  <\/td>\nInne<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  \n
  <\/i>
  \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
  '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
  ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });