Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w II naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

19 sie 2022


 • Szanowni Państwo,

  Przedstawiamy poniżej procedurę postępowania przed podpisaniem umowy na wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe:

  1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-09-01, a następnie:
  2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), to jest rachunek firmowy,
  3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status na rynku pracy właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni),
  4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego,
  5. w dniach 24-25 sierpnia 2022 r. lub wcześniej zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia),
  6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
  7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

  Uwaga:

  Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie w rejestrze REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pod warunkiem wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA)
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

  Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

  1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu, 1. deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia
  2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, 2. Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  3. wzór weksla 6. Weksel_wzór
  4. wzór deklaracji wystawcy weksla ( wypełnia Uczestnik Projektu lub Fundacja) 4. deklaracja wystawcy weksla – wzórPUS3
  5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) 2. Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) 3. Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
  7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …) 8. Ośw_o_zgodzie_malzonka (zał. 14 do Regulaminu …)
  8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …) 7. Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne (zał. 10 do Regulaminu…)