Drukuj Drukuj

Projekt „Pracuję u siebie II”

06 wrz 2019


25.09.2020 r.

Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – III nabór.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.09.2020 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” (III nabór).

Osoby, które uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskały również wsparcie pomostowe.

Zgodnie z punktem 5 § 3 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Dokumenty do pobrania:

Ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – III nabór

——————————————————————————————————————–

14.09.2020r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – III nabór.

               Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (14.09.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 11.09.2020 roku.

               Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do jednego z biur Projektu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

Wstępne wyniki oceny do pobrania

_Wstępna lista rankingowa wniosków uszeregowanych w kolejności o

_________________________________________________________________

30.07.2020r.

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników Projektu „Pracuję u siebie II”, wyłonionych w ramach III naboru.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurach Lokalnych w Chełmie i Zamościu w okresie od 17.08.2020 r. do 28.08.2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00.

Wnioski należy składać w 2 tożsamych egzemplarzach, (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz dopisek: „Projekt Pracuję u siebie II, Wnioski o przyznanie środków finansowych i wsparcia pomostowego – III nabór.

           

Wykaz dokumentów:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Karta oceny Biznesplanu I członek komisji

Karta oceny Biznesplanu II członek komisji

Minimalny zakres wymagań oceny biznesplanu

Umowa o udzielenie wsparcia – wzór

Załącznik nr 1 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do umowy o niekorzyst. z innych śr. – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do umowy ośw. VAT – wersja edytowalna

załącznik nr 3 do RPSF Biznes plan – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do RPSF osw_o_niekorzystaniu_z_innych_srodkow do wsp. pomostowego – wersja edytowalna

Załącznik_nr_4_do_RPSF_-_osw_o_pom_de_minimis – wersja edytowalna

Załącznik_nr_5 do_RPSF_-_osw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zbiorcza ocena biznesplanu

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

Zestawienie wydatków w podziale na stawki VAT

 

 


 

24.06.2020r.

Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” (II nabór) po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu odwołań od oceny.

Osoby, które uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskały również wsparcie pomostowe.

Zgodnie z punktem 5 § 3 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – II nabór


 

15.06.2020r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej ostateczne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Pracuję u siebie II” w ramach III naboru.

Listy do pobrania:

OSTATECZNA LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

OSTATECZNA LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

OSTATECZNA LISTA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY MINIMALNYCH WYMOGÓW REGULAMINU REKRUTACJI W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

OSTATECZNA LISTA OSÓB NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II

____________________________________________________________________

05.06.2020r.

W związku z zaistniałym i niezamierzonym błędem, który wkradł się w trakcie tworzenia list,  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  serdecznie przeprasza zainteresowane osoby. Poniżej przedstawiamy poprawne listy. Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Pismo wyjaśniajace

WSTĘPNA LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU

WSTEPNA LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

WSTEPNA LISTA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY MINIMALNYCH WYMOGÓW REGULAMINU REKRUTACJI W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_ PO I LUB II ETAPIE REKRUTACJI

WSTĘPNA LISTA OSÓB NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II

______________________________________________________________________

04.06.2020r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie II” w ramach III naboru.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

 

__________________________________________________________________

11.05.2020r.

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników Projektu „Pracuję u siebie II”, wyłonionych w ramach II naboru.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurze Lokalnym w Chełmie w okresie od 21.05.2020 r. do 01.06.2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00.

Wnioski należy składać w 2 tożsamych egzemplarzach, (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz dopisek: „Projekt Pracuję u siebie II, Wnioski o przyznanie środków finansowych i wsparcia pomostowego”.

           

W celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa, w dniach i godzinach naboru za drzwiami do budynków, w których mieszczą się biura projektu będą się znajdowały oznaczone skrzynki, do których będzie można wrzucać koperty z wnioskami. Koordynatorzy lokalni będą się kontaktowali telefonicznie celem potwierdzenia złożenia wniosku.

 

Wykaz dokumentów:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Karta oceny Biznesplanu I członek komisji

Karta oceny Biznesplanu II członek komisji

Minimalny zakres wymagań oceny biznesplanu

Umowa o udzielenie wsparcia – wzór

Załącznik nr 1 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do umowy o niekorzyst. z innych śr. – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do umowy ośw. VAT – wersja edytowalna

załącznik nr 3 do RPSF Biznes plan – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do RPSF osw_o_niekorzystaniu_z_innych_srodkow do wsp. pomostowego – wersja edytowalna

Załącznik_nr_4_do_RPSF_-_osw_o_pom_de_minimis – wersja edytowalna

Załącznik_nr_5 do_RPSF_-_osw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zbiorcza ocena biznesplanu

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

 

 

____________________________________________________________________

17.04.2020r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza III nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie II”.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 27 do 29 kwietnia 2020 roku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wypełnione komputerowo Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Rekrutacji:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-035 Lublin, II p, pok. 203, tel. 81 710 19 00, kom. 661 177 959,
 • w Biurze Lokalnym Projektu w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 563 24 29
 • w Biurze Lokalnym Projektu w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32, kom. 534 375 027 (wejście od strony podwórka)

Ponadto w celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa, w dniach i godzinach naboru za drzwiami do budynków, w których mieszczą się biura projektu będą się znajdowały oznaczone skrzynki, do których będzie można wrzucać Formularze Rekrutacyjne. Koordynatorzy lokalni będą się kontaktowali celem potwierdzenia złożenia formularza; ważne jest aby podany w Formularzu Rekrutacyjnym numer telefonu i adres e-mail nie zawierały błędów.

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego odstępu.

Bliższe informacje udzielane są telefonicznie i e-mailowo, w godzinach 8:00 -14:00:

– w Lublinie pod numerem telefonu: 81 710 19 00; 661 177 959, e-mail.: sekretariat@fundacja.lublin.pl

– w Chełmie pod numerem telefonu: 82 563 24 29, e-mail.: e.zalewska@fundacja.lublin.pl

– w Zamościu pod numerem telefonu: 84 627 18 32,534 375 027, e-mail.:k.duszejko@fundacja.lublin.pl

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz-rekrutacyjny-pdf

Formularz-rekrutacyjny-wersja-edytowalna

Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego-II-etap

Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego

Oświadczenie-bezrobotny-niezarejestrowany-lub-bierny-zawodowo

Oświadczenie-bezrobotny-niezarejestrowany-lub-bierny-zawodowo

Regulamin-rekrutacji-PUS-II

Zgodnie z &2, punkt 7  Regulaminu rekrutacji w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:

 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo – oświadczenie, zgodnie z zamieszczonym wzorem (po zakwalifikowaniu się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom/decyzja o przyznaniu emerytury lub renty/ zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym)
 • w przypadku rolników – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniom oraz z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna.
 • w przypadku osób tzw. ubogich pracujących – kopia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej i zaświadczenie z ZUS o miesięcznej wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom.
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

______________________________________________________________________________

17.04.2020

KOMUNIKAT

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuję, że dotacja oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu.  Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 „maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Przy czym próg 6-krotności należy odnosić do kwoty brutto.  

Na dzień sporządzania niniejszej informacji kwota dofinansowania odpowiadająca 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy wynosi 31191,48 zł.

Ponadto należy mieć na uwadze, że dotacja będzie wypłacana w kwocie netto, nie większej niż  27100,00 zł, natomiast comiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż 1500,00 zł netto. Podatek VAT stanowi wkład własny Uczestnika Projektu.

__________________________________________________________________________

13.03.2020r.

Informujemy, że szkolenia: „ABC przedsiębiorczości” w Chełmie i Lublinie dla uczestników wyłonionych w ramach II naboru, których rozpoczęcie planowane było na 16.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem są odwołane. Będziemy Państwa informowali o kolejnym planowanym terminie rozpoczęcia szkoleń.

______________________________________________________________________

11.03.2020 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej ostateczne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Pracuję u siebie II” w ramach II naboru.

Listy do pobrania:

OSTATECZNA LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

OSTATECZNA LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_

OSTATECZNA LISTA OSÓB KTÓRE NIE SPEŁNIŁY MINIMALNYCH WYMOGÓW REGULAMINU REKRUTACJI W PROJEKCIE _PRACUJĘ U SIEBIE II_ PO I LUB II ETAPIE REKR

OSTATECZNA LISTA OSÓB NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE

——————————————————————————————————————–

02.03.2020 r. 

Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – I nabór.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.03.2020 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” (I nabór) po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu odwołań od oceny.

Osoby, które uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskały również wsparcie pomostowe.

Zgodnie z punktem 5 § 3 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Lista do pobrania: 

Ostateczna lista rankingowa – I nabór

 


24.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

              Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie II” w ramach II naboru.

Wpłynęło 106 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostało zakwalifikowanych 30 osób, na liście rezerwowej znalazło się 25 osób, 35 formularzy nie spełniło minimalnych wymogów regulaminu rekrutacji w projekcie „Pracuję u siebie II”  po I lub II etapie oceny, 2 formularze nie spełniły kryteriów formalnych, 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie i formularz nie został skierowany do I etapu oceny, 13 osób zrezygnowało z udziału w projekcie po I etapie oceny.

Wstępne listy do pobrania poniżej:

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – I nabór.

               Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (17.02.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 13.02.2020 roku.

               Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do jednego z biur Projektu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

 

 

 

______________________________________________________________________

09.01.2020r.

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników Projektu „Pracuję u siebie II”, wyłonionych w ramach I naboru.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurze Lokalnym w Zamościu w okresie od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00.

Wnioski należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach, (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz dopisek: „Projekt Pracuję u siebie II, Wnioski o przyznanie środków finansowych i wsparcia pomostowego”.

Poniżej zamieszczamy wzór jednego z obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie środków finansowych:

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

____________________________________________________________________

09.01.2020r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, § 2, punkt 8,  z dniem 13.01.2020 r. (godz.14:00) zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Pracuję u siebie II”.

W związku z powyższym Formularze rekrutacyjne można złożyć do dnia 13.01.2020 r. do godziny 14:00 (w przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej liczy się data wpływu formularza do biura projektu).

17.12.2019 r.

Ogłoszenie o II naborze uczestników do projektu „Pracuję u siebie II”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie II”.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 9 do 14 stycznia 2020 roku w godzinach od 8:00 do 14:00:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-035 Lublin, II p, pok. 203,

       tel. 81 710 19 00, 

 • w Biurze Lokalnym w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój nr 9 ,tel. 82 563 24 29.

 

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

 

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji PUS II

Formularz rekrutacyjny – pdf

Formularz rekrutacyjny_wersja edytowalna

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

Oświadczenie – bezrobotny niezarejestrowany lub bierny zawodowo

Zgodnie z &2, punkt 7  Regulaminu rekrutacji w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:

 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo – oświadczenie, zgodnie z zamieszczonym wzorem (po zakwalifikowaniu się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom/decyzja o przyznaniu emerytury lub renty/ zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym)
 • w przypadku rolników – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniom oraz z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna.
 • w przypadku osób tzw. ubogich pracujących – kopia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej i zaświadczenie z ZUS o miesięcznej wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom.
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

 

17.12.2019

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż został zmieniony wzór załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan. Zmiana dotyczy tabeli ze str. 13 biznesplanu.

załącznik nr 3 do RPSF Biznes plan – wzór – wersja edytowalna (2)

 

 

——————————————————————————————————–

19.11.2019

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Karta oceny Biznesplanu I członek komisji

Karta oceny Biznesplanu II członek komisji

Minimalny zakres wymagań oceny biznesplanu

Umowa o udzielenie wsparcia – wzór

Załącznik nr 1 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do umowy o niekorzyst. z innych śr. – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do RPSF – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do umowy ośw. VAT – wersja edytowalna

załącznik nr 3 do RPSF Biznes plan – wzór – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do RPSF osw_o_niekorzystaniu_z_innych_srodkow do wsp. pomostowego – wersja edytowalna

Załącznik_nr_4_do_RPSF_-_osw_o_pom_de_minimis – wersja edytowalna

Załącznik_nr_5 do_RPSF_-_osw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zbiorcza ocena biznesplanu

——————————————————————————————————————–

5.11.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu “Pracuję u siebie II” w ramach I tury rekrutacji.

Wpłynęło 144 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostało zakwalifikowanych 30 osób, na liście rezerwowej znalazło się 47 osób, 58 formularzy nie spełniło minimalnych wymogów regulaminu rekrutacji w projekcie „Pracuję u siebie II”  po I lub II etapie oceny, 8 formularzy nie spełniło kryteriów formalnych, 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie i formularz nie został skierowany do oceny .

Wstępne listy do pobrania poniżej

lista podstawowa

lista rezerwowa

Lista osób, które nie spełniły minimalnych wymogów Regulaminu Rekrutacji

Lista osób niespełniających kryteria formalne

——————————————————————————————————————–

15.10.2019

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z tym, iż do projektu „Pracuję u siebie II”, wpłynęła bardzo duża ilość formularzy zgłoszeniowych, trwa jeszcze proces oceny formalno-merytorycznej. Osoby, które zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, będą w przyszłym tygodniu informowane            e-mailowo/telefonicznie o terminie spotkania z doradcą zawodowym.

Wstępne listy rankingowe planujemy zamieścić w ostatnim tygodniu października.

———————————————————————————————–

24.09.2019

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji,    § 2, punkt 8,  z dniem 26.09.2019 r. (godz.11:00) zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Pracuję u siebie II”.

W związku z powyższym Formularze rekrutacyjne można składać do dnia  26.09.2019 r. do godziny 11: 00 (w przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej liczy się data wpływu formularza do biura projektu).

——————————————————————————————————————–

20.09.2019

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuję, że dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu. Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przy czym próg 6-krotności należy odnosić do kwoty brutto dotacji.

W związku z powyższym wypełniając formularz rekrutacyjny należy mieć na uwadze, że maksymalna kwota dotacji wynosi 27 100,00 zł brutto, ale wsparcie wypłacane będzie wyłącznie w kwocie netto.

————————————————————————————————–

06.09.2019

Ogłoszenie o I naborze uczestników do projektu „Pracuję u siebie II”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie II”.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 20 do 30 września 2019 roku w godzinach od 8:00 do 14:00:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, pok. 203,

tel. 81 710 19 00 wew.1

 • w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32,

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

—————————————————————————————————————

Projekt „Pracuję u siebie II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020,
Priorytet IX Rynek pracy,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019 r. – 31.10.2021 r.

UCZESTNICY:

 
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego,  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

1) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e,

2) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), nienależący do kategorii wskazanych w pkt 1) w lit. c – e oraz w pkt 3) i pkt 5),

3) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4) reemigranci,

5) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny –   wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

  6) osoby pracujące (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 10 % ogółu uczestników projektu) – poprzez kategorię „osoby pracujące” rozumie się wyłącznie tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

Dodatkowe punkty przy ocenie przyznawane będą:

–           za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 5 pkt.,

–           za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – 5 pkt.,

–           osobom zamieszkującym rejony rewitalizowane – 5 pkt.,

–          utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – 5 pkt.

OFERTA:

 

Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 105 osobom (w tym 55 kobietom):

 • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 64 godz. (8 dni),
 • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 8 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 27 100 zł netto dla 91 uczestniczek/ów projektu (w tym 47 kobiet),
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł/mies. netto wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 91 uczestniczek/ów projektu,
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 18 godz. na osobę dla 91 uczestniczek/ów projektu

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnej oraz wsparcie pomostowe finansowe wypłacane są wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku od towarów i usług.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik),
 • wyżywienie podczas szkolenia,
 • zindywidualizowane wsparcie logistyczne dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia udziału w projekcie.

KONTAKT:

Biuro projektu w Lublinie:
ul. Józefa Franczaka „Lalka”43, pok. 203, tel. 81 710 19 00 wew. 1

Lokalne biuro projektu w Zamościu:
ul. Pereca 2, tel. 84 6271832, fax. 846270117,

Lokalne biuro projektu w Chełmie:
ul. Pl. Niepodległości 1, tel. 825632429, fax. 825632429.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (planowane termin rekrutacji: I etap:  wrzesień/październik 2019 r. – nabór Lublin, Zamość, II etap: grudzień 2019 r./styczeń 2020 r., – nabór Lublin, Chełm, III etap:  marzec/kwiecień 2020 r. – nabór Lublin, Zamość, Chełm)

Dokumenty rekrutacyjne będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz będą dostępne w biurach projektu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji PUS II

Formularz rekrutacyjny_pdf

Formularz rekrutacyjny_wersja edytowalna

Oświadczenie uczestnika projektu

Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

Karta oceny formularza rekrutacyjnego