Drukuj Drukuj

Wznowienie rekrutacji w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” dla jednego uczestnika, który przeszedł w innych projektach pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego

11 sie 2022


W związku ze zwolnieniem się 1 miejsca  po zakończonym wsparciu szkoleniowym w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia rekrutację na 1 miejsce dla kandydata, który przeszedł pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu, a jego status zawodowy mieści się w grupie osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Formularze  rekrutacyjne   należy  składać  osobiście  w biurze  projektu w  dniu 11.08.2022 r.  w  godzinach  od 09:00 – 16:00.

Adres Biura  Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się: https://fundacja.lublin.pl/ogloszenie-o-naborze-biznesplanow-projektu-pracuje-u-siebie-3-ii-n/

Tu trzeba podać link do I ogłoszenia o naborze, tam są załączniki do PUS3

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu