Drukuj Drukuj

Weryfikacja ostatecznej listy uczestników

10 cze 2022


I naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą statusu zawodowego jednego z uczestników, na osobę niespełniającą kryteriów grupy docelowej, a zakwalifikowanych wcześniej na ostateczną listę w I naborze do projektu „Moja firma” – ostateczna lista rankingowa została zweryfikowana.

W związku z powyższym, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową, która zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania  się z ostatecznymi wynikami.

Zespół Projektu

MF skorygowana lista ostateczna 1N