Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – II NABÓR 

12 lip 2022


 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach II naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Lista rezerwowa została ustalona zgodnie z parytetem płci i liczbą limitowanych miejsc w grupie docelowej.

  Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Ostateczna lista uczestników projektu zostanie opublikowana po weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie danych w oświadczeniach złożonych przez Państwo w zał. 6 do Regulaminu rekrutacji,  dotyczącego niekorzystania ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania.

Pozdrawiamy

Zespół projektu „Pracuje u siebie 3”

Wstępna lista rankingowa i rezerwowa PUS3_2N

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU