Drukuj Drukuj

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

21 mar 2022


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

•          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

•          w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok.9, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 693-300-099;emal:zamosc@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu