Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – I NABÓR

13 maj 2022


Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej. Miejsce takiego uczestnika Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku dostarczenia przez nią przedmiotowego oświadczenia,  kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci i limitowanym miejscem w grupie docelowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

PUS3-1N Wstępna lista rankingowa i rezerwowa uczestników projektu PRACUJĘ U SIEBIE 3- I NABÓR

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU