Drukuj Drukuj

Dokumenty dla uczestników projektu „Pracuję u siebie 3”

10 cze 2022


W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników dokumentów zamieszczamy poglądowo, aby każdy z uczestników miał świadomość pod jakim kątem prowadzona będzie ich ocena.

Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.docx

Zał. 5 Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimimis

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 8 Wzór_formularza_informacji-pomoc_inna_niz_pomoc_1-2020-23072020

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

Zał. 10 Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Karta oceny wsp. pomostowego.docx

Zał. 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Ośw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zał. 15 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu