Drukuj Drukuj

Projekt „Lepszy start”

28 wrz 2016


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018.

Wartość projektu: 516 502,50 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 490677,37 zł.

Główny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 absolwentom i absolwentkom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Lublinie do 29. roku życia, które nie są zatrudnione, nie kształcą się i nie szkolą.

Planowane efekty:

30 uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

12 uczestników uzyska zatrudnienie.

 

Uczestnicy/czki: 30 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 15
w Lublinie.

 

Zakres bezpłatnego wsparcia:

            – doradztwo zawodowe (30 osób)

– warsztaty pt. „Umiem aktywnie znaleźć pracę” (30 osób)

– 5-miesięczny staż zawodowy ze wsparciem opiekuna (30 osób)

– szkolenia zawodowe/egzaminy czeladnicze (10 osób).

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

– stypendium stażowe

– zwrot kosztów dojazdu

– ubezpieczenie zdrowotne i NNW

– poczęstunek w trakcie zajęć.

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

Anna Biała

tel. 516 283 484

 

Miejsce realizacji usług:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Aleja Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

Wiesława Smala – kierownik Warsztatów Szkolnych

tel. 81 748 18 22

Centrala: 81 747 66 68

 

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAŁ. NR 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Lepszy start

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3