Biuro rachunkowe


Drukuj Drukuj

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadząca biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie:

  • zapewni rzetelną obsługę księgową i kadrowo-płacową, pomoże wybrać optymalną formę opodatkowania, doradzi w zakresie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników;
  • doradzi jaką wybrać formę prawną prowadzenia działalności oraz pomoże sprawnie zarejestrować działalność gospodarczą;
  • pomoże uzyskać i rozliczyć dotację unijną.

W związku ze złożonością ciągle zmieniającego się prawa podatkowego i bilansowego, przedsiębiorcy decydują się na powierzenie swoich ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Dzięki powierzeniu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny usług księgowych i kadrowo-płacowych, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na przedmiocie swojej działalności i ograniczyć swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Współpraca z nami pozwala uniknąć kosztownych inwestycji związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwisem i modernizacją technologiczną, wynagrodzeniem działu księgowości i kosztami szkoleń. Najistotniejsza jednak jest jakość usług wynikająca z naszej specjalizacji w tym zakresie. Firma nasza zbiera doświadczenia, uczestnicząc w rozwiązywaniu praktycznych problemów swoich Klientów (kontakty z urzędami skarbowymi, bankami, ZUS itp.). Zapewniamy pełną poufność danych.


Oferta biura
– Obsługa księgowa
– prowadzenie wszelkich form księgowości: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla ryczałtu, karta podatkowa,
– prowadzenie odpowiednich rejestrów VAT,
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
– wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
– opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
– reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania.