Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/3/EmpInno/2017

23 Paź 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181)

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.Dz. FRL/1052/17                                               Lublin, dnia 23 października 2017 roku

 

Znak sprawy: FRL/3/EmpInno/2017

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usług cateringowych.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie usług cateringowych obejmujących: przygotowanie i organizację 2 obiadów i 3 kolacji podczas Spotkania roboczego Partnerów Projektu, poczęstunku podczas spotkania „Energetyczny okrągły stół” oraz obiadu podczas konferencji „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym” w ramach projektu EmpInno w 2017 roku.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika ww. usług cateringowych.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na każdą część zamówienia oddzielnie.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części

 1. Część I Organizacja kolacji podczas Spotkania roboczego Partnerów Projektu EmpInno w dniu 13 listopada 2017 roku – 1 kolacja x 24 osoby
 2. Część II Organizacja obiadu podczas Spotkania roboczego Partnerów Projektu EmpInno w dniu 14 listopada 2017 roku – 1 obiad x 30 osób:
 3. Część III Organizacja poczęstunku podczas spotkania „Energetyczny okrągły stół” w dniu 14 listopada 2017 roku – 1 poczęstunek x 15 osób
 4. Część IV Organizacja kolacji podczas Spotkania roboczego Partnerów Projektu EmpInno w dniu 14 listopada 2017 roku – 1 kolacja x 30 osób
 5. Część V – Organizacja obiadu podczas Spotkania roboczego Partnerów Projektu w dniu 15 listopada – 1obiad x 30 osób
 6. Część VI – Organizacja obiadu podczas konferencji „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym” w dniu 15 listopada – 1obiad x 30 osób
 7. Część VII – Organizacja kolacji w dniu 15 listopada – 1 kolacja x 6 osób

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w grupie w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do udziału ww. spotkaniach.

 

Wymagania dotyczące usługi:

        I. Dla części I, IV i VII

 1. Kolacja w Restauracji Wykonawcy.
 2. Dla części I – Restauracja musi znajdować się w odległości maksimum 1,2 km od Hotelu Mercure mieszczącego się przy Al. Racławickich 12 w Lublinie.
 3. Dla części IV i VII – Restauracja musi znajdować się na terenie Starego Miasta w Lublinie.
 4. Przewidywane rozpoczęcie kolacji godz. 19:00
 5. Kolacja zasiadana z daniami serwowanymi przez obsługę kelnerską w jednym obiekcie restauracyjnym, w jednym wspólnym pomieszczeniu.
 6. Dania powinny nawiązywać do tradycyjnej kuchni polskiej i uwzględniać preferencje żywieniowe uczestników (dania jarskie i mięsne), zgodnie z następującymi wytycznymi:
  1. Napoje bezalkoholowe – woda mineralna gazowana i niegazowana, minimum 200 ml/osobę;
  2. Jedna zimna przystawka na osobę;
  3. Zupa;
  4. Danie główne ciepłe, w tym mięsne, rybne oraz jarskie (minimum 150 g/osobę);
  5. Ciepły dodatek skrobiowy w minimum dwóch wariantach (do wyboru np. gotowane/opiekane ziemniaki, ryż, kasza, minimum 200 g/osobę);
  6. Dodatek warzywny w minimum 3 wariantach, w tym warzyw świeżych i gotowanych/grillowanych (minimum 100 g/osobę);
  7. Deser: Dla części I – ciasto (np. sernik, szarlotka, ciasto czekoladowe) lub deser w pucharze (np. lody, mus, krem) – minimum 150 g/osobę; Dla części IV tort śmietanowy, z logo projektu EmpInno – minimum 150 g/osobę;
  8. Kawa z ekspresu (minimum 150 ml/osobę);
  9. Herbata do wyboru czarna, zielona, owocowa – minimum 180 ml/osobę;
  10. Śmietanka lub mleczko do kawy;
  11. Cukier biały i brązowy w saszetkach.
 7. W miejscu kolacji Wykonawca zapewni niezbędne do organizacji posiłków meble, naczynia, nakrycia stołów, dekoracje kwiatowe, sztućce, serwetki, itp. oraz przygotowanie, sprzątanie i obsługę kelnerską, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. Odpowiednia ilość stołów i krzeseł;
  2. Ceramika: tylko porcelana, w kolorze białym, dopuszczalne proste wzory;
  3. Sztućce: wyklucza się używania zestawów jednorazowego użytku;
  4. Szkło (szklanki, kieliszki, wazony): szkło sodowe lub kryształowe, wyłącznie przezroczyste lub bezbarwne;
  5. Tkaniny stołowe: bawełna bądź len w kolorze białym, dopuszczalne proste wzory żakardowe, ułożone w prosty sposób;
  6. Serwetki stołowe w kolorze białym, gładkie, z wyłączeniem jakichkolwiek wzorów;
  7. Obsługa kelnerska w jęz. angielskim.

        II. Dla części II, V i VI

 1. Lokalizacja: Dla części II – siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181); dla części V – siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie; dla Części VI – Hala Targowa Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.
 2. Catering w formie „szwedzkiego stołu” powinien się składać z: 2 przystawek, sałatki, zupy, drugiego dania (porcja mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków, np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g), ciasto pieczone sernik, szarlotka, ciasto czekoladowe.
 3. Wykonawca usługi zapewni tradycyjną zastawę podczas cateringu (metalowe sztućce, szklane/porcelanowe naczynia, obrusy z materiału).
 4. Należy przewidzieć 2 napoje ciepłe i 1 napój zimny na uczestnika: woda mineralna (niegazowana), sok owocowy, świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, mleko.
 5. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 6. W cenie usługi zawiera się koszt transportu i naczyń oraz ich odbiór po zakończeniu każdego posiłku.
 7. Wykonawca winien dołączyć do oferty informacje dotyczące średniej gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu (po 2 warianty dla każdego posiłku).
 8. Dla części VI – Wykonawca uwzględni w kalkulacji koszt wynajęcia stolików i krzeseł oraz podłączenia prądu od Targów Lublin SA. W celu rozpoznania ww. kosztów proszę o kontakt z Panią Dorotą Kulik Specjalistą ds. Sprzedaży i Organizacji Imprez, Targi Lublin SA, tel. 81 458 15 38, e-mail: Alternatywnie Wykonawca może wykorzystać własne stoliki i krzesła.

        III. Dla części III

 1. Lokalizacja: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181).
 2. Catering w formie „szwedzkiego stołu” powinien się składać z: 4 rodzajów kanapek (różne pieczywo np. jasne, ciemne, różne dodatki np. ryba, wędlina, ser) i owoców.
 3. Wykonawca usługi zapewni tradycyjną zastawę podczas cateringu (metalowe/porcelanowe tace na kanapki, metalowe sztućce, szklane/porcelanowe naczynia, obrusy z materiału).
 4. Należy przewidzieć 1 napój ciepły i 1 napój zimny na uczestnika: woda mineralna (niegazowana i gazowana), sok owocowy, świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, mleko.
 5. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 6. W cenie usługi zawiera się koszt transportu i naczyń oraz ich odbiór po zakończeniu każdego posiłku.
 7. Wnioskodawca winien dołączyć do oferty informacje dotyczące średniej gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu.

 

        IV. Warunki wspólne dla części I-VII

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia do dnia 13 listopada do godz. 12:00 zapotrzebowania na dania uwzględniające szczególne wymagania dietetyczne zgłoszonych uczestników (w tym dania wegańskie/wegetariańskie/bezglutenowe, itp.)
 2. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, chrakteryzujące się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania; produkty przetworzone (takie jak kawa i herbata) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia.
 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utylizacja pozostałych odpadków żywnościowych zgodnie z zasadami segregacji.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa cateringowa odbywać się będzie w okresie od 13 do 15 listopada 2017 roku.

Ostateczna liczba uczestników poszczególnych usług cateringowych zostanie podana przez Zamawiającego do dnia 9 listopada 2017 roku.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60% (60 pkt.)
 2. Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. Kryterium „Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o Załącznik nr 4.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII  Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowiący Załącznik nr 4,
 6. przykładowe menu wraz z gramaturą.
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 31.10.2017 r., godz. 12.00”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181), 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 31.10.2017 r. do godz. 12.00.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu

Tel.: 887 200 020, e-mail:

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy).
 5. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.

 

Dokumenty do pobrania:

Postępowanie FRL/3/EmpInno/2017

Zał. 1 FRL/3/EmpInno/2017
Zał. 2 FRL/3/EmpInno/2017
Zał. 3 FRL/3/EmpInno/2017
Zał. 4 FRL/3/EmpInno/2017


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.Dz. FRL\/1052\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Lublin, dnia 23 pa\u017adziernika 2017 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/3\/EmpInno\/2017<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia dostawcy\/wykonawcy us\u0142ug cateringowych.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eS3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)\u201d w ramach Priorytetu I Potencja\u0142 dla innowacji, Dzia\u0142ania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Ba\u0142tyckiego 2014-2020, wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego\u00a0 zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie us\u0142ug cateringowych obejmuj\u0105cych: przygotowanie i organizacj\u0119 2 obiad\u00f3w i 3 kolacji podczas Spotkania roboczego Partner\u00f3w Projektu, pocz\u0119stunku podczas spotkania \u201eEnergetyczny okr\u0105g\u0142y st\u00f3\u0142\u201d oraz obiadu podczas konferencji \u201eNiezale\u017cno\u015b\u0107 energetyczna na poziomie lokalnym\u201d w ramach projektu EmpInno w 2017 roku.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej na jednego uczestnika ww. us\u0142ug cateringowych.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na ka\u017cd\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 zam\u00f3wienia oddzielnie.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych cz\u0119\u015bci<\/p>\n

  \n
 1. Cz\u0119\u015b\u0107 I<\/strong> Organizacja kolacji podczas Spotkania roboczego Partner\u00f3w Projektu EmpInno w dniu 13 listopada 2017 roku \u2013 1 kolacja x 24 osoby<\/li>\n
 2. Cz\u0119\u015b\u0107 II<\/strong> Organizacja obiadu podczas Spotkania roboczego Partner\u00f3w Projektu EmpInno w dniu 14 listopada 2017 roku \u2013 1 obiad x 30 os\u00f3b:<\/li>\n
 3. Cz\u0119\u015b\u0107 III<\/strong> Organizacja pocz\u0119stunku podczas spotkania \u201eEnergetyczny okr\u0105g\u0142y st\u00f3\u0142\u201d w dniu 14 listopada 2017 roku \u2013 1 pocz\u0119stunek x 15 os\u00f3b<\/li>\n
 4. Cz\u0119\u015b\u0107 IV<\/strong> Organizacja kolacji podczas Spotkania roboczego Partner\u00f3w Projektu EmpInno w dniu 14 listopada 2017 roku \u2013 1 kolacja x 30 os\u00f3b<\/li>\n
 5. Cz\u0119\u015b\u0107 V<\/strong> – Organizacja obiadu podczas Spotkania roboczego Partner\u00f3w Projektu w dniu 15 listopada – 1obiad x 30 os\u00f3b<\/li>\n
 6. Cz\u0119\u015b\u0107 VI<\/strong> – Organizacja obiadu podczas konferencji \u201eNiezale\u017cno\u015b\u0107 energetyczna na poziomie lokalnym\u201d w dniu 15 listopada – 1obiad x 30 os\u00f3b<\/li>\n
 7. Cz\u0119\u015b\u0107 VII <\/strong>\u2013 Organizacja kolacji w dniu 15 listopada \u2013 1 kolacja x 6 os\u00f3b<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b w grupie w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do udzia\u0142u ww. spotkaniach.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Wymagania dotycz\u0105ce us\u0142ugi:<\/strong><\/p>\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I. <\/strong>Dla cz\u0119\u015bci I, IV i VII<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. Kolacja w Restauracji Wykonawcy.<\/li>\n
  2. Dla cz\u0119\u015bci I – Restauracja musi znajdowa\u0107 si\u0119 w odleg\u0142o\u015bci maksimum 1,2 km od Hotelu Mercure mieszcz\u0105cego si\u0119 przy Al. Rac\u0142awickich 12 w Lublinie.<\/li>\n
  3. Dla cz\u0119\u015bci IV i VII \u2013 Restauracja musi znajdowa\u0107 si\u0119 na terenie Starego Miasta w Lublinie.<\/li>\n
  4. Przewidywane rozpocz\u0119cie kolacji godz. 19:00<\/li>\n
  5. Kolacja zasiadana z daniami serwowanymi przez obs\u0142ug\u0119 kelnersk\u0105 w jednym obiekcie restauracyjnym, w jednym wsp\u00f3lnym pomieszczeniu.<\/li>\n
  6. Dania powinny nawi\u0105zywa\u0107 do tradycyjnej kuchni polskiej i uwzgl\u0119dnia\u0107 preferencje \u017cywieniowe uczestnik\u00f3w (dania jarskie i mi\u0119sne), zgodnie z nast\u0119puj\u0105cymi wytycznymi:\n
    \n
   1. Napoje bezalkoholowe \u2013 woda mineralna gazowana i niegazowana, minimum 200 ml\/osob\u0119;<\/li>\n
   2. Jedna zimna przystawka na osob\u0119;<\/li>\n
   3. Zupa;<\/li>\n
   4. Danie g\u0142\u00f3wne ciep\u0142e, w tym mi\u0119sne, rybne oraz jarskie (minimum 150 g\/osob\u0119);<\/li>\n
   5. Ciep\u0142y dodatek skrobiowy w minimum dw\u00f3ch wariantach (do wyboru np. gotowane\/opiekane ziemniaki, ry\u017c, kasza, minimum 200 g\/osob\u0119);<\/li>\n
   6. Dodatek warzywny w minimum 3 wariantach, w tym warzyw \u015bwie\u017cych i gotowanych\/grillowanych (minimum 100 g\/osob\u0119);<\/li>\n
   7. Deser: Dla cz\u0119\u015bci I – ciasto (np. sernik, szarlotka, ciasto czekoladowe) lub deser w pucharze (np. lody, mus, krem) \u2013 minimum 150 g\/osob\u0119; Dla cz\u0119\u015bci IV tort \u015bmietanowy, z logo projektu EmpInno \u2013 minimum 150 g\/osob\u0119;<\/li>\n
   8. Kawa z ekspresu (minimum 150 ml\/osob\u0119);<\/li>\n
   9. Herbata do wyboru czarna, zielona, owocowa \u2013 minimum 180 ml\/osob\u0119;<\/li>\n
   10. \u015amietanka lub mleczko do kawy;<\/li>\n
   11. Cukier bia\u0142y i br\u0105zowy w saszetkach.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
   12. W miejscu kolacji Wykonawca zapewni niezb\u0119dne do organizacji posi\u0142k\u00f3w meble, naczynia, nakrycia sto\u0142\u00f3w, dekoracje kwiatowe, sztu\u0107ce, serwetki, itp. oraz przygotowanie, sprz\u0105tanie i obs\u0142ug\u0119 kelnersk\u0105, zgodnie z poni\u017cszymi wytycznymi:\n
     \n
    1. Odpowiednia ilo\u015b\u0107 sto\u0142\u00f3w i krzese\u0142;<\/li>\n
    2. Ceramika: tylko porcelana, w kolorze bia\u0142ym, dopuszczalne proste wzory;<\/li>\n
    3. Sztu\u0107ce: wyklucza si\u0119 u\u017cywania zestaw\u00f3w jednorazowego u\u017cytku;<\/li>\n
    4. Szk\u0142o (szklanki, kieliszki, wazony): szk\u0142o sodowe lub kryszta\u0142owe, wy\u0142\u0105cznie przezroczyste lub bezbarwne;<\/li>\n
    5. Tkaniny sto\u0142owe: bawe\u0142na b\u0105d\u017a len w kolorze bia\u0142ym, dopuszczalne proste wzory \u017cakardowe, u\u0142o\u017cone w prosty spos\u00f3b;<\/li>\n
    6. Serwetki sto\u0142owe w kolorze bia\u0142ym, g\u0142adkie, z wy\u0142\u0105czeniem jakichkolwiek wzor\u00f3w;<\/li>\n
    7. Obs\u0142uga kelnerska w j\u0119z. angielskim.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

     \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 II. Dla cz\u0119\u015bci II, V i VI<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Lokalizacja: Dla cz\u0119\u015bci II \u2013 siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci) przy ul. J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43 (dawna Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181); dla cz\u0119\u015bci V \u2013 siedziba Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie; dla Cz\u0119\u015bci VI \u2013 Hala Targowa Targ\u00f3w Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.<\/li>\n
     2. Catering w formie \u201eszwedzkiego sto\u0142u\u201d powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: 2 przystawek, sa\u0142atki, zupy, drugiego dania (porcja mi\u0119sa lub ryby o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100\u00a0g, dodatk\u00f3w, np. ziemniaki, ry\u017c, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 200 g, oraz sur\u00f3wki o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g), ciasto pieczone sernik, szarlotka, ciasto czekoladowe.<\/li>\n
     3. Wykonawca us\u0142ugi zapewni tradycyjn\u0105 zastaw\u0119 podczas cateringu (metalowe sztu\u0107ce, szklane\/porcelanowe naczynia, obrusy z materia\u0142u).<\/li>\n
     4. Nale\u017cy przewidzie\u0107 2 napoje ciep\u0142e i 1 nap\u00f3j zimny na uczestnika: woda mineralna (niegazowana), sok owocowy, \u015bwie\u017co parzona herbata (r\u00f3\u017cne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, mleko.<\/li>\n
     5. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/li>\n
     6. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu i naczy\u0144 oraz ich odbi\u00f3r po zako\u0144czeniu ka\u017cdego posi\u0142ku.<\/li>\n
     7. Wykonawca winien do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty informacje dotycz\u0105ce \u015bredniej gramatury oferowanych posi\u0142k\u00f3w oraz przyk\u0142adowe menu (po 2 warianty dla ka\u017cdego posi\u0142ku).<\/li>\n
     8. Dla cz\u0119\u015bci VI \u2013 Wykonawca uwzgl\u0119dni w kalkulacji koszt wynaj\u0119cia stolik\u00f3w i krzese\u0142 oraz pod\u0142\u0105czenia pr\u0105du od Targ\u00f3w Lublin SA. W celu rozpoznania ww. koszt\u00f3w prosz\u0119 o kontakt z Pani\u0105 Dorot\u0105 Kulik Specjalist\u0105 ds. Sprzeda\u017cy i Organizacji Imprez, Targi Lublin SA, tel. 81\u00a0458 15 38, e-mail: \"><\/a> Alternatywnie Wykonawca mo\u017ce wykorzysta\u0107 w\u0142asne stoliki i krzes\u0142a.<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 III. Dla cz\u0119\u015bci III<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Lokalizacja: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci) przy ul. J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43 (dawna Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181).<\/li>\n
      2. Catering w formie \u201eszwedzkiego sto\u0142u\u201d powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: 4 rodzaj\u00f3w kanapek (r\u00f3\u017cne pieczywo np. jasne, ciemne, r\u00f3\u017cne dodatki np. ryba, w\u0119dlina, ser) i owoc\u00f3w.<\/li>\n
      3. Wykonawca us\u0142ugi zapewni tradycyjn\u0105 zastaw\u0119 podczas cateringu (metalowe\/porcelanowe tace na kanapki, metalowe sztu\u0107ce, szklane\/porcelanowe naczynia, obrusy z materia\u0142u).<\/li>\n
      4. Nale\u017cy przewidzie\u0107 1 nap\u00f3j ciep\u0142y i 1 nap\u00f3j zimny na uczestnika: woda mineralna (niegazowana i gazowana), sok owocowy, \u015bwie\u017co parzona herbata (r\u00f3\u017cne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, mleko.<\/li>\n
      5. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/li>\n
      6. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu i naczy\u0144 oraz ich odbi\u00f3r po zako\u0144czeniu ka\u017cdego posi\u0142ku.<\/li>\n
      7. Wnioskodawca winien do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty informacje dotycz\u0105ce \u015bredniej gramatury oferowanych posi\u0142k\u00f3w oraz przyk\u0142adowe menu.<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

       \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IV. Warunki wsp\u00f3lne dla cz\u0119\u015bci I-VII<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zg\u0142oszenia do dnia 13 listopada do godz. 12:00 zapotrzebowania na dania uwzgl\u0119dniaj\u0105ce szczeg\u00f3lne wymagania dietetyczne zg\u0142oszonych uczestnik\u00f3w (w tym dania wega\u0144skie\/wegetaria\u0144skie\/bezglutenowe, itp.)<\/li>\n
       2. Wszystkie posi\u0142ki zapewnione przez Wykonawc\u0119 musz\u0105 by\u0107 bezwzgl\u0119dnie \u015bwie\u017ce, chrakteryzuj\u0105ce si\u0119 wysok\u0105 jako\u015bci\u0105 w odniesieniu do u\u017cytych sk\u0142adnik\u00f3w oraz estetyki podania; produkty przetworzone (takie jak kawa i herbata) b\u0119d\u0105 posiada\u0142y odpowiedni\u0105 dat\u0119 przydatno\u015bci do spo\u017cycia.<\/li>\n
       3. Obowi\u0105zkiem Wykonawcy b\u0119dzie utylizacja pozosta\u0142ych odpadk\u00f3w \u017cywno\u015bciowych zgodnie z zasadami segregacji.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        III\u00a0 Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

        55520000-1 – Us\u0142ugi dostarczania posi\u0142k\u00f3w<\/a><\/p>\n

        55321000-6 – Przygotowywanie posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

         <\/p>\n

        IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

        Us\u0142uga cateringowa odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie od 13 do 15 listopada 2017 roku.<\/p>\n

        Ostateczna liczba uczestnik\u00f3w poszczeg\u00f3lnych us\u0142ug cateringowych zostanie podana przez Zamawiaj\u0105cego do dnia 9 listopada 2017 roku.<\/p>\n

         <\/p>\n

        V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

        W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

         \n
        1. Uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        2. Znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        3. Posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji dostaw b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        4. Dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        5. Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

         Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

          \n
         1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
         2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
         3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
         4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

          Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
          \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

           <\/p>\n

           \n
          1. Cena – 60% (60 pkt.)<\/li>\n
          2. Dostawcy\/Wykonawcy, u kt\u00f3rych ponad 50% zatrudnionych stanowi\u0105 osoby niepe\u0142nosprawne – 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

            C minimalna<\/p>\n

            Cena = ————————- x 60<\/p>\n

            C oferty badanej<\/p>\n

             <\/p>\n

            Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. Kryterium \u201eDostawcy\/Wykonawcy, u kt\u00f3rych ponad 50% zatrudnionych stanowi\u0105 osoby niepe\u0142nosprawne\u201d w rozumieniu przepis\u00f3w o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych lub w\u0142a\u015bciwych przepis\u00f3w pa\u0144stw cz\u0142onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty w oparciu o Za\u0142\u0105cznik nr 4.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

              <\/p>\n

             Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

              <\/p>\n

             VII\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

             \u00a0<\/strong><\/p>\n

             W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

              \n
             1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/li>\n
             2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
             3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
             4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
             5. o\u015bwiadczenie o zatrudnieniu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 4,<\/u><\/li>\n
             6. przyk\u0142adowe menu wraz z gramatur\u0105.<\/li>\n
             7. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
             8. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
             9. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
             10. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
             11. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
             12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem<\/li>\n<\/ol>\n

              VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

              Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 31.10.2017 r., godz. 12.00\u201d<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43 (dawna Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181), 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

               <\/p>\n

              Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 31.10.2017 r. do godz. 12.00.<\/strong><\/p>\n

              IX Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

               \n
              1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
              2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
              3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               X\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

               Ma\u0142gorzata Ga\u0142czy\u0144ska \u2013 Koordynator projektu<\/p>\n

               Tel.: 887\u00a0200 020, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               XI Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

                \n
               1. Formularz oferty Wykonawcy.<\/li>\n
               2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/li>\n
               3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/li>\n
               4. O\u015bwiadczenie o zatrudnieniu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych (je\u017celi dotyczy).<\/li>\n
               5. Przyk\u0142adowe menu wraz z gramatur\u0105 da\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                Dokumenty do pobrania:<\/strong><\/span><\/p>\n

                Post\u0119powanie FRL\/3\/EmpInno\/2017<\/a><\/p>\n

                Za\u0142. 1 FRL\/3\/EmpInno\/2017<\/a>
                \n
                Za\u0142. 2 FRL\/3\/EmpInno\/2017<\/a>
                \n
                Za\u0142. 3 FRL\/3\/EmpInno\/2017
                \n<\/a>
                Za\u0142. 4 FRL\/3\/EmpInno\/2017<\/a><\/p>\n