Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników 12- dniowego szkolenia.

11 Wrz 2015


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: 81 710 19 00, fax: 81 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 1. Dz. FRL/1593/15                 Lublin, dnia 11 września 2015 roku

 

Znak sprawy: KK/2015/COACH-NW

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy
na organizację
usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników 12- dniowego szkolenia.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, zaprasza
do przedstawienia oferty na organizację usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników 12-dniowego szkolenia.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej
z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników „Szkolenie International Coaching Certification I stopnia”.

Zakres usługi obejmuje:

 1. zapewnienie miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych w hotelach o standardzie minimum***,
 2. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja oraz zapewnienie przerw kawowych w trakcie szkolenia),
 3. zapewnienie 1 sali szkoleniowej dla średnio 12 osób z możliwością pracy warsztatowej dostępnej w terminach realizacji szkolenia (bez ograniczeń czasowych).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

USŁUGA NOCLEGOWA

Wykonawca winien zapewnić noclegi dla następującej ilości osób w terminach:

 1. 5-9.10.2015 – 10 uczestników,
 2. 2-6.11.2015 – 10 uczestników,
 3. 23-24.11.2015 – 10 uczestników,

w ośrodku, w którym jednocześnie udostępniona będzie sala szkoleniowa.

Kryteria jakie powinny spełniać dostarczone noclegi:

 1. pokoje hotelowe powinny znajdować się w budynku, w którym realizowane będzie szkolenie;
 2. zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pojedynczymi łóżkami lub pokojach jednoosobowych z łazienkami,

Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w tym co najmniej 2 pokoje jednoosobowe. Powierzchnia pokoi powinna być nie mniejsza niż powierzchnia określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dla pokoi 1,2,3 osobowych w hotelach trzy gwiazdkowych.

Minimalne wyposażenie pokoi (1, 2 – osobowych):

 • łóżko lub łóżka, nocny stolik lub półka, szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, biurko lub stół, krzesło, lustro.
 • wszystkie pokoje powinny posiadać łazienki wyposażone min. w: wannę z baterią
  i natryskiem lub kabinę natryskową, umywalkę, WC, zestaw ręczników, artykuły higieny osobistej.

Łóżka powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie. W przypadku niemożliwości podzielenia uczestników do pary pod względem płci, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania.

W okresie grzewczym pokoje muszą być ogrzewane.

Wykonawca zapewni przechowanie bagażu uczestników szkolenia przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju.

 

ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dostępnej w terminach realizacji szkolenia (bez ograniczeń czasowych):

 1. 10.2015 r. – 8 godz. (10.00 – 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 – 21.00
 2. 4-8.10.2015 r. – godz. 8 godz. (09.00 – 17.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.00 – 21.00
 3. 10.2015 r. – 8 godz. (08.30 – 16.30)
 4. 11.2015 r. – 8 godz. (10.00 – 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 – 21.00
 5. 3-5.11.2015 – godz. (09.00 – 17.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.00 – 21.00
 6. 11.2015 r. – godz. 8 godz. (08.30 – 16.30)
 7. 11.2015 r. – 8 godz. (10.00 – 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 – 21.00
 8. 11.2015 r. – 8 godz. (08.30 – 16.30).

Wykonawca zobligowany jest zapewnić w podanych wyżej terminach sali wyposażonej w:

 • ekran do prezentacji multimedialnych,
 • projektor multimedialny,
 • tablicę typu flip – chart z papierem,
 • dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputerów i projektora multimedialnego,
 • stoły, krzesła dla 12 osób,
 • inne akcesoria niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, np. przedłużacz, pilot, itp.
 • temperatura na sali wynosić będzie min. 18° C maks. 24° C,
 • bezpłatny dostęp do Internetu dla uczestników szkolenia.
 • sala winna być wyposażona w oświetlenie umożliwiające pracę szkoleniową.

Ponadto, sala nie może być usytuowana w piwnicy lub suterenie. Toaleta powinna znajdować się na tym samym piętrze co sala szkoleniowa.

 

ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W MIEJSCU REALIZACJI SZKOLENIA OBEJMUJĄCE:

 • 90 śniadań,
 • 120 obiadów,
 • 90 kolacji,
 • 240 przerw kawowych

5.10.2015 r. – obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,

6-8.10.2015 r. – śniadanie, obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,

9.10.2015 r. – śniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe,

2.11.2015 r. – obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,

3-5.11.2015 r. – śniadanie, obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,

6.11.2015 r. – śniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe,

23.11.2015 r. – obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,

24.11.2015 r. – śniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe.

 

Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa. Wykonawca zapewni wydanie posiłków jednocześnie dla wszystkich uczestników szkolenia i zapewni obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie posiłków. Wykonawca zapewni możliwość zamówienia posiłków wegetariańskich lub innych ze względu na szczególne wymagania żywieniowe.

Śniadania winny składać się min. z pieczywa jasnego i ciemnego, jogurtów, słodkich bułeczek, półmiska wędlin (co najmniej 3 rodzaje), jaj, serów żółtych i białych, dżemu, miodu, mleka, płatków śniadaniowych (co najmniej 2 rodzaje), 2 dań na gorąco, kawy, herbaty, masła, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, owoców, soków owocowych (co najmniej 2 rodzaje), warzyw (co najmniej 2 rodzaje). Śniadanie dla każdego uczestnika powinno być podane na zastawie ceramicznej z  kompletem sztućców metalowych i serwetek.

Obiady winny składać się min. z zupy, dania głównego, deseru oraz napojów (herbata, kawa, woda /gazowana i niegazowana/, soki 2 rodzaje)

Kolacja winna składać się min. z wędliny co najmniej 3 rodzaje, jaj, ryby, deski serów, przystawki – 2 rodzaje: sałatki – 2 rodzaje, świeże warzywa – 2 rodzaje, pieczywa (białe, razowe, ciemne), masła oraz napoi (kawa, herbata, cytryna, mleczko, cukier).

Przerwy kawowe, winny składać się z:

 1. kawy z ekspresu,
 2. świeżo parzonej herbaty (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach np. owocowa, zielona, czarna),
 3. śmietanki lub mleczka do kawy,
 4. wody mineralnej gazowanej i niegazowanej,
 5. soków owocowych m.in.: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka,
 6. dodatków: cukru białego i brązowego, cytryny podanej w plasterkach,
 7. ciasta (minimum po 2 rodzaje) i ciasteczek kruchych (minimum po 2 rodzaje),

Serwis kawowy dostępny w trakcie szkolenia i sukcesywnie uzupełniany.

Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

Miejsce zakwaterowania oraz wydawania posiłków musi znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będą odbywały się szkolenia.

Posiłki podawane będą w oddzielnym pomieszczeniu, niż sala szkoleniowa, z wyłączeniem serwisu kawowego, który może być podawany w sali szkoleniowej. Posiłki podczas szkolenia powinny być podawane przy stole, z miejscami siedzącymi jednocześnie dla wszystkich uczestników szkolenia na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych i serwetek. Menu obiadów i kolacji winny być różne w każdym dniu szkolenia.

 

III  Termin wykonania zamówienia:

Przewidziany okres realizacji szkolenia: październik-listopad 2015 roku.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z modelem czasowym:

I część kursu – 5 dni (5-9.10.2015 r.),

II część kursu – 5 dni (2-6.11.2015 r.),

III część kursu – 2 dni (23-24.11.2015 r.)

 

Preferowana lokalizacja miejsca realizacji szkolenia: odległość do 100 km od Lublina.

IV  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 55120000-7 Usługi hotelarskie
w zakresie spotkań i konferencji.

V    Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) -Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 3. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 5. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 6. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 100 % (100 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 100

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

VII    Opis sposobu przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 5. Do oferty należy dołączyć proponowane menu.
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 7. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą
  i podpisane przez wykonawcę.
 8. Oferta oraz załączniki muszą być czytelne i złożone w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

 

 1. Znak sprawy: KK/2015/COACH-NW
 2. dane prowadzącego postępowanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin),
 3. tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „KOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny”,
 4. dane składającego ofertę (nazwa firmy, adres)

 

a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 28.09.2015 r.”

 

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181,
20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 28.09.2015 r. do godz. 16.00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

 

IX   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.

 

X    Osoby do kontaktów:

Magdalena Dąbek – Asystent koordynatora

tel: + 48 81 710 19 00, e-mail:

Dorota Grabowska – Koordynator projektu

tel: + 48 81 710 19 00, e-mail:

 

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty_COACHING_N-W
 2. Załącznik nr 2 Oswiadczenie o braku powiązań_COACHING
 3. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_COACHING
 4. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.

print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

  \n
 1. Dz. FRL\/1593\/15 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 11 wrze\u015bnia 2015 roku<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  Znak sprawy: KK\/2015\/COACH-NW<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu wy\u0142onienia wykonawcy
  \nna organizacj\u0119 <\/strong>us\u0142ugi hotelarskiej oraz us\u0142ugi restauracyjnej <\/strong>dla 10 uczestnik\u00f3w<\/strong> 12-\u00a0dniowego szkolenia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuj\u0105ca projekt \u201e<\/strong>KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny<\/strong>\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia\u0142ania 8.1 Rozw\u00f3j pracownik\u00f3w i przedsi\u0119biorstw w regionie, Poddzia\u0142anie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsi\u0119biorstw, zaprasza
  \n<\/strong>do przedstawienia oferty na organizacj\u0119 us\u0142ugi hotelarskiej oraz us\u0142ugi restauracyjnej dla 10 uczestnik\u00f3w 12-dniowego szkolenia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  I\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci,
  \nna podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane
  \nw toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 przekracza wyra\u017con\u0105 w z\u0142otych r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 kwoty wynikaj\u0105cej
  \nz umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotycz\u0105cym konkurencyjno\u015bci.<\/p>\n

   <\/p>\n

  II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja us\u0142ugi hotelarskiej oraz us\u0142ugi restauracyjnej dla 10 uczestnik\u00f3w \u201eSzkolenie International Coaching Certification I stopnia\u201d.<\/p>\n

  Zakres us\u0142ugi obejmuje:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. zapewnienie miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych w hotelach o standardzie minimum***,<\/li>\n
  2. zapewnienie wy\u017cywienia dla uczestnik\u00f3w szkolenia (\u015bniadanie, obiad, kolacja oraz zapewnienie przerw kawowych w trakcie szkolenia),<\/li>\n
  3. zapewnienie 1 sali szkoleniowej dla \u015brednio 12 os\u00f3b z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 pracy warsztatowej dost\u0119pnej w terminach realizacji szkolenia (bez ogranicze\u0144 czasowych).<\/u><\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   Szczeg\u00f3\u0142owy opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

   US\u0141UGA NOCLEGOWA<\/strong><\/p>\n

   Wykonawca winien zapewni\u0107 noclegi dla nast\u0119puj\u0105cej ilo\u015bci os\u00f3b w terminach:<\/p>\n

    \n
   1. 5-9.10.2015 \u2013 10 uczestnik\u00f3w,<\/li>\n
   2. 2-6.11.2015 \u2013 10 uczestnik\u00f3w,<\/li>\n
   3. 23-24.11.2015 \u2013 10 uczestnik\u00f3w,<\/li>\n<\/ol>\n

    w o\u015brodku, w kt\u00f3rym jednocze\u015bnie udost\u0119pniona b\u0119dzie sala szkoleniowa.<\/p>\n

    Kryteria jakie powinny spe\u0142nia\u0107 dostarczone noclegi:<\/p>\n

     \n
    1. pokoje hotelowe powinny znajdowa\u0107 si\u0119 w budynku, w kt\u00f3rym realizowane b\u0119dzie szkolenie;<\/li>\n
    2. zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pojedynczymi \u0142\u00f3\u017ckami lub pokojach jednoosobowych z \u0142azienkami,<\/li>\n<\/ol>\n

     Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych z pe\u0142nym w\u0119z\u0142em sanitarnym, w tym co najmniej 2\u00a0pokoje jednoosobowe. Powierzchnia pokoi powinna by\u0107 nie mniejsza ni\u017c powierzchnia okre\u015blona w Rozporz\u0105dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt\u00f3w hotelarskich i innych obiekt\u00f3w, w kt\u00f3rych s\u0105 \u015bwiadczone us\u0142ugi hotelarskie dla pokoi 1,2,3 osobowych w hotelach trzy gwiazdkowych.<\/p>\n

     Minimalne wyposa\u017cenie pokoi (1, 2 – osobowych):<\/p>\n

      \n
     • \u0142\u00f3\u017cko lub \u0142\u00f3\u017cka, nocny stolik lub p\u00f3\u0142ka, szafa lub zabudowana wn\u0119ka garderobiana, biurko lub st\u00f3\u0142, krzes\u0142o, lustro.<\/li>\n
     • wszystkie pokoje powinny posiada\u0107 \u0142azienki wyposa\u017cone min. w: wann\u0119 z bateri\u0105
      \ni natryskiem lub kabin\u0119 natryskow\u0105, umywalk\u0119, WC, zestaw r\u0119cznik\u00f3w, artyku\u0142y higieny osobistej.<\/li>\n<\/ul>\n

      \u0141\u00f3\u017cka powinny by\u0107 oddzielone od siebie i stanowi\u0107 odr\u0119bne pos\u0142anie. W przypadku niemo\u017cliwo\u015bci podzielenia uczestnik\u00f3w do pary pod wzgl\u0119dem p\u0142ci, Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do udost\u0119pnienia pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania.<\/p>\n

      W okresie grzewczym pokoje musz\u0105 by\u0107 ogrzewane.<\/p>\n

      Wykonawca zapewni przechowanie baga\u017cu uczestnik\u00f3w szkolenia przed zaj\u0119ciem i po zwolnieniu pokoju.<\/p>\n

       <\/p>\n

      ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z WYPOSA\u017bENIEM<\/strong> dost\u0119pnej w terminach realizacji szkolenia (bez ogranicze\u0144 czasowych):<\/u><\/p>\n

       \n
      1. 10.2015 r.<\/strong> \u2013 8 godz. (10.00 \u2013 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 \u2013 21.00<\/li>\n
      2. 4-8.10.2015 r<\/strong>. – godz. 8 godz. (09.00 \u2013 17.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.00 \u2013 21.00<\/li>\n
      3. 10.2015 r<\/strong>. – 8 godz. (08.30 \u2013 16.30)<\/li>\n
      4. 11.2015 r.<\/strong> \u2013 8 godz. (10.00 \u2013 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 \u2013 21.00<\/li>\n
      5. 3-5.11.2015<\/strong> – godz. (09.00 \u2013 17.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.00 \u2013 21.00<\/li>\n
      6. 11.2015 r<\/strong>. – godz. 8 godz. (08.30 \u2013 16.30)<\/li>\n
      7. 11.2015 r<\/strong>. \u2013 8 godz. (10.00 \u2013 18.00) oraz dwie godz. sesji indywidualnych w godz. 19.30 \u2013 21.00<\/li>\n
      8. 11.2015 r. – 8 godz. (08.30 \u2013 16.30).<\/li>\n<\/ol>\n

       Wykonawca zobligowany jest zapewni\u0107 w podanych wy\u017cej terminach sali wyposa\u017conej w:<\/p>\n

        \n
       • ekran do prezentacji multimedialnych,<\/li>\n
       • projektor multimedialny,<\/li>\n
       • tablic\u0119 typu flip \u2013 chart z papierem,<\/li>\n
       • dost\u0119p do sieci energetycznej zapewniaj\u0105cej pod\u0142\u0105czenie komputer\u00f3w i projektora multimedialnego,<\/li>\n
       • sto\u0142y, krzes\u0142a dla 12 os\u00f3b,<\/li>\n
       • inne akcesoria niezb\u0119dne do przeprowadzenia szkolenia, np. przed\u0142u\u017cacz, pilot, itp.<\/li>\n
       • temperatura na sali wynosi\u0107 b\u0119dzie min. 18\u00b0 C maks. 24\u00b0 C,<\/li>\n
       • bezp\u0142atny dost\u0119p do Internetu dla uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
       • sala winna by\u0107 wyposa\u017cona w o\u015bwietlenie umo\u017cliwiaj\u0105ce prac\u0119 szkoleniow\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n

        Ponadto, sala nie mo\u017ce by\u0107 usytuowana w piwnicy lub suterenie. Toaleta powinna znajdowa\u0107 si\u0119 na tym samym pi\u0119trze co sala szkoleniowa.<\/p>\n

         <\/p>\n

        ZAPEWNIENIE WY\u017bYWIENIA DLA UCZESTNIK\u00d3W SZKOLENIA W MIEJSCU REALIZACJI SZKOLENIA OBEJMUJ\u0104CE:<\/strong><\/p>\n

         \n
        • 90 \u015bniada\u0144,<\/li>\n
        • 120 obiad\u00f3w,<\/li>\n
        • 90 kolacji,<\/li>\n
        • 240 przerw kawowych<\/li>\n<\/ul>\n

         5.10.2015 r.<\/strong> \u2013 obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         6-8.10.2015 r.<\/strong> \u2013 \u015bniadanie, obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         9.10.2015 r<\/strong>. \u2013 \u015bniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         2.11.2015 r.<\/strong> \u2013 obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         3-5.11.2015<\/strong> r. \u2013 \u015bniadanie, obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         6.11.2015 r<\/strong>. \u2013 \u015bniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         23.11.2015 r<\/strong>. \u2013 obiad, kolacja + dwie przerwy kawowe,<\/p>\n

         24.11.2015<\/strong> r. – \u015bniadanie, obiad + dwie przerwy kawowe.<\/p>\n

          <\/p>\n

         \u015aniadania, obiady i kolacje powinny by\u0107 podawane w innej sali ni\u017c sala wyk\u0142adowa. Wykonawca zapewni wydanie posi\u0142k\u00f3w jednocze\u015bnie dla wszystkich uczestnik\u00f3w szkolenia i zapewni obs\u0142ug\u0119 pozwalaj\u0105c\u0105 na szybkie i sprawne wydanie posi\u0142k\u00f3w. Wykonawca zapewni mo\u017cliwo\u015b\u0107 zam\u00f3wienia posi\u0142k\u00f3w wegetaria\u0144skich lub innych ze wzgl\u0119du na szczeg\u00f3lne wymagania \u017cywieniowe.<\/p>\n

         \u015aniadania winny sk\u0142ada\u0107 si\u0119 min. z pieczywa jasnego i ciemnego, jogurt\u00f3w, s\u0142odkich bu\u0142eczek, p\u00f3\u0142miska w\u0119dlin (co najmniej 3 rodzaje), jaj, ser\u00f3w \u017c\u00f3\u0142tych i bia\u0142ych, d\u017cemu, miodu, mleka, p\u0142atk\u00f3w \u015bniadaniowych (co najmniej 2 rodzaje), 2 da\u0144 na gor\u0105co, kawy, herbaty, mas\u0142a, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, owoc\u00f3w, sok\u00f3w owocowych (co najmniej 2 rodzaje), warzyw (co najmniej 2 rodzaje). \u015aniadanie dla ka\u017cdego uczestnika powinno by\u0107 podane na zastawie ceramicznej z \u00a0kompletem sztu\u0107c\u00f3w metalowych i serwetek.<\/p>\n

         Obiady winny sk\u0142ada\u0107 si\u0119 min. z zupy, dania g\u0142\u00f3wnego, deseru oraz napoj\u00f3w (herbata, kawa, woda \/gazowana i niegazowana\/, soki 2 rodzaje)<\/p>\n

         Kolacja winna sk\u0142ada\u0107 si\u0119 min. z w\u0119dliny co najmniej 3 rodzaje, jaj, ryby, deski ser\u00f3w, przystawki \u2013 2\u00a0rodzaje: sa\u0142atki – 2 rodzaje, \u015bwie\u017ce warzywa – 2 rodzaje, pieczywa (bia\u0142e, razowe, ciemne), mas\u0142a oraz napoi (kawa, herbata, cytryna, mleczko, cukier).<\/p>\n

         Przerwy kawowe, winny sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z:<\/strong><\/p>\n

          \n
         1. kawy z ekspresu,<\/li>\n
         2. \u015bwie\u017co parzonej herbaty (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach np. owocowa, zielona, czarna),<\/li>\n
         3. \u015bmietanki lub mleczka do kawy,<\/li>\n
         4. wody mineralnej gazowanej i niegazowanej,<\/li>\n
         5. sok\u00f3w owocowych m.in.: pomara\u0144czowy, jab\u0142kowy, czarna porzeczka,<\/li>\n
         6. dodatk\u00f3w: cukru bia\u0142ego i br\u0105zowego, cytryny podanej w plasterkach,<\/li>\n
         7. ciasta (minimum po 2 rodzaje) i ciasteczek kruchych (minimum po 2 rodzaje),<\/li>\n<\/ol>\n

          Serwis kawowy dost\u0119pny w trakcie szkolenia i sukcesywnie uzupe\u0142niany.<\/p>\n

          Wykonawca us\u0142ugi zapewni obs\u0142ug\u0119, rozstawienie i bie\u017c\u0105c\u0105 wymian\u0119 naczy\u0144 oraz dba\u0142o\u015b\u0107 o\u00a0estetyk\u0119 miejsca podawania wy\u017cywienia.<\/p>\n

          Miejsce zakwaterowania oraz wydawania posi\u0142k\u00f3w musi znajdowa\u0107 si\u0119 w tym samym obiekcie, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 odbywa\u0142y si\u0119 szkolenia.<\/p>\n

          Posi\u0142ki podawane b\u0119d\u0105 w oddzielnym pomieszczeniu, ni\u017c sala szkoleniowa, z wy\u0142\u0105czeniem serwisu kawowego, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 podawany w sali szkoleniowej. Posi\u0142ki podczas szkolenia powinny by\u0107 podawane przy stole, z miejscami siedz\u0105cymi jednocze\u015bnie dla wszystkich uczestnik\u00f3w szkolenia na zastawie ceramicznej z kompletem sztu\u0107c\u00f3w metalowych i serwetek. Menu obiad\u00f3w i kolacji winny by\u0107 r\u00f3\u017cne w ka\u017cdym dniu szkolenia.<\/p>\n

          \u00a0<\/u><\/p>\n

          III\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

          Przewidziany okres realizacji szkolenia: pa\u017adziernik-listopad 2015 roku.<\/strong><\/p>\n

          Szkolenie odb\u0119dzie si\u0119 zgodnie z modelem czasowym:<\/u><\/p>\n

          I cz\u0119\u015b\u0107 kursu – 5 dni (5-9.10.2015 r.),<\/p>\n

          II cz\u0119\u015b\u0107 kursu – 5 dni (2-6.11.2015 r.),<\/p>\n

          III cz\u0119\u015b\u0107 kursu – 2 dni (23-24.11.2015 r.)<\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          Preferowana lokalizacja miejsca realizacji szkolenia: odleg\u0142o\u015b\u0107 do 100 km od Lublina.<\/strong><\/p>\n

          IV\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144: <\/strong>55120000-7 Us\u0142ugi hotelarskie
          \nw zakresie spotka\u0144 i konferencji.<\/p>\n

          V\u00a0\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

          W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze warunki:<\/p>\n

           \n
          1. Posiadaj\u0105 uprawnienia do wykonywania przedmiotu zam\u00f3wienia (Za\u0142\u0105cznik nr 3 do zapytania ofertowego).<\/li>\n<\/ol>\n
            \n
           1. Znajduj\u0105 si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia.<\/li>\n
           2. Nie zosta\u0142a otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie zosta\u0142a og\u0142oszona upad\u0142o\u015b\u0107, a tak\u017ce nie zalegaj\u0105 z op\u0142acaniem podatk\u00f3w, ani sk\u0142adek na ubezpieczenie spo\u0142eczne lub zdrowotne
            \n(z wyj\u0105tkiem przypadk\u00f3w, kiedy uzyskane zosta\u0142o przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz\u0142o\u017cenie na raty zaleg\u0142ych p\u0142atno\u015bci lub wstrzymanie w ca\u0142o\u015bci wykonania decyzji w\u0142a\u015bciwego organu) -Za\u0142\u0105cznik nr 3 do Zapytania ofertowego.<\/li>\n
           3. Z post\u0119powania wykluczone s\u0105 podmioty powi\u0105zane z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Beneficjenta czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
           4. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
           5. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
           6. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
           7. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

            Wykonawca zobowi\u0105zany jest do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty o\u015bwiadczenie o braku ww. powi\u0105za\u0144 (Za\u0142\u0105cznik nr 3
            \ndo Zapytania ofertowego).<\/p>\n

             <\/p>\n

            Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia. Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do oceny.<\/p>\n

             <\/p>\n

            VI\u00a0 Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

            Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
            \no nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

             <\/p>\n

            Cena<\/u><\/strong> – 100 % (100 pkt)<\/p>\n

            Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena<\/u> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

            C minimalna<\/p>\n

            Cena = ————————- x 100<\/p>\n

            C oferty badanej<\/p>\n

            Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

            VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania oferty:<\/strong><\/p>\n

            W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

             \n
            1. Jeden wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 tylko jedn\u0105 ofert\u0119.<\/li>\n
            2. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert cz\u0119\u015bciowych.<\/li>\n
            3. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
            4. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego<\/u><\/em>.<\/li>\n
            5. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 proponowane menu.<\/li>\n
            6. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu Za\u0142\u0105cznik nr 3 do zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
            7. Kserokopie dokument\u00f3w musz\u0105 by\u0107 potwierdzone za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em, opatrzone dat\u0105
             \ni podpisane przez wykonawc\u0119.<\/li>\n
            8. Oferta oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
            9. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty lub za\u0142\u0105cznik\u00f3w (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) musz\u0105 by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
            10. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
            11. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert, Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
            12. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
            13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             VIII\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

             Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c:<\/p>\n

              <\/p>\n

              \n
             1. Znak sprawy: KK\/2015\/COACH-NW<\/li>\n
             2. dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin),<\/li>\n
             3. tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie: \u201eKOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny\u201d,<\/li>\n
             4. dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (nazwa firmy, adres)<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              a tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 28.09.2015 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              Koperty, kt\u00f3re nie zostan\u0105 oznaczone zgodnie z powy\u017cszym opisem, nie b\u0119d\u0105 podlega\u0142y ocenie.<\/u><\/p>\n

              \u00a0<\/u><\/p>\n

              Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181,
              \n20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

               <\/p>\n

              Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 28.09.2015 r. do godz. 16.00.<\/strong><\/p>\n

              Wyniki post\u0119powania zostan\u0105 zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl<\/a> w zak\u0142adce \u201eZapytania ofertowe\u201d.<\/p>\n

               <\/p>\n

              IX\u00a0\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

               \n
              1. Wszystkie oferty, kt\u00f3re wp\u0142yn\u0119\u0142y w danym post\u0119powaniu by\u0142y wadliwe i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
              2. W toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
              3. W post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zada\u0144 okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               X\u00a0\u00a0\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

               Magdalena D\u0105bek \u2013 Asystent koordynatora<\/p>\n

               tel: + 48 81 710 19 00, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               Dorota Grabowska – Koordynator projektu<\/p>\n

               tel: + 48 81 710 19 00, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               \u00a0<\/u><\/p>\n

               Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                \n
               1. Za\u0142\u0105cznik nr 1 Formularz oferty_COACHING_N-W<\/a><\/li>\n
               2. Za\u0142\u0105cznik nr 2 Oswiadczenie o braku powi\u0105za\u0144_COACHING<\/a><\/li>\n
               3. Za\u0142\u0105cznik nr 3 Oswiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu_COACHING<\/a><\/li>\n
               4. Inne wymagane dokumenty, o kt\u00f3rych mowa w pkt. V.<\/li>\n<\/ol>\n
                \n
                <\/i>
                \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });