Drukuj Drukuj

KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

01 mar 2015


 

Opis projektu

 

Projekt skierowany jest do średniego przedsiębiorstwa – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i jego pracowników pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Grupę docelową projektu stanowi52 pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym wszyscy pracownicy powyżej 50 roku życia.


 

Zakres oferowanego wsparcia

 

Szkolenia:

 •          Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych       100 godz.
 •          Sprawozdania finansowe i ich analiza                             88 godz.
 •          Finanse                                                                       60 godz.
 •          Kurs MBTI – step I                                                       40 godz.
 •          Coaching – szkolenie narzędziowo-rozwojowe                96 godz.
 •          Doradztwo zawodowe (VCC)                                         72 godz.
 •          Pośrednictwo pracy (VCC)                                            72 godz.
 •          Techniki sprzedaży (VCC)                                             30 godz.
 •          Negocjacje z elementami NLP (VCC)                              30 godz.
 •          Zarządzanie projektami PRINCE 2 Foundation                 24 godz.
 •          Zarządzanie projektami PRINCE 2 Practitioner                 16 godz.
 •          e-marketing (ECCC)/ Certificate in Marketing                  96 godz.
 •          Komunikacja transformująca                                         26 godz.
 •          Język angielski                                                             65 godz.

Doradztwo:

 •          Wypracowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych 196 godz.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 marca – 31 grudnia 2015 roku