Wszystkie wpisy, których autorem jest autor

\"><\/a>, na kt\u00f3ry w przeddzie\u0144 spotkania zostanie wys\u0142any link do transmisj. <\/u><\/span><\/p>\n

Wi\u0119cej informacji znajd\u0105 Pa\u0144stwo w zamieszczonej poni\u017cej agendzie spotkania.<\/span><\/p>\n

Serdecznie zapraszamy!<\/span><\/p>\n" + ''); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("

").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });