Drukuj Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach Grupy eksperckiej ds. Żywności w ramach projektu EmpInno

24 kwi 2017


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza przedsiębiorców z branży żywności do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Żywności powołanej w ramach projektu EmpInno w charakterze ekspertów.

Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu:

zaproszenie

Zał. 1 – oświadczenie

Zał. 2 – profil

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27.04.2017 r. do godz. 12.00