Drukuj Drukuj

Sprostowanie do zapytania FRL/3/2017/SDM

11 maj 2017


Lublin dnia, 10.05.2017 r.

Informacja do wprowadzonej zmiany w zapytaniu ofertowym FRL/3/2017/SDM z dnia 04.05.2017 r. dotyczącym wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” dla 2 grup szkoleniowych w Zamościu i Chełmie (dla 24 osób).

 

W związku z omyłkowym błędem w treści zapytania ofertowego dokonuje się następującej zmiany:

Punkt  H. 

Jest:

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Winno być:

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia  2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 22 maja do godziny 16.00.

 

sprostowanie-scan