Drukuj Drukuj

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

30 sie 2019


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targowej przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Sala konferencyjna B1). Seminarium jest organizowane w ramach XII Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2019, które zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w ramach projektu BioReg. 

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną i poprawą efektywności energetycznej, w szczególności: działaniami wspierającymi rozwój energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym; możliwościami wykorzystania lokalnego potencjału OZE; dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania odpadów drzewnych; potencjałem naszego regionu w zakresie zagospodarowania gruntów marginalnych na cele energetyczne; rolą biogazowni rolniczych w procesie osiągania niezależności energetycznej na poziomie lokalnym oraz technologiami produkcji energii z wykorzystaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Uczestnicy zapoznają się także ze wskazówkami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej oraz działaniami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Seminarium – program

Godz. 9.30 – 9.40

Powitanie uczestników – Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Godz. 9.40 – 10.00

Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 Godz. 10.00 – 10.30

Energetyka obywatelska – od węgla do OZE – Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

Godz. 10.30 – 10.50

Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej – Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 10.50 – 11.05

Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania  – Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.05-11.20

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych – Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.20 – 12.00

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

Godz. 12.00 – 12.15

Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych – Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.

 Godz. 12.15 – 12.35

Turbina wiatrowa w nowej odsłonie – Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam

Godz. 12.35

Dyskusja

Godz. 13.00

Lunch

Projekt BioReg uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020,  na podstawie umowy nr 727958