Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU PP/1/SDM/2017

03 lis 2017


Lublin, dnia 03 listopada 2017 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU PP/1/SDM/2017

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach zapytania cenowego- rozeznania rynku PP/1/SDM/2017 wyłoniono pośrednika pracy:

Zamość:

Katarzynę Mikuła

Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.)

 

Rozstrzygnięcie PP_1_SDM_2017