Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: IV/ANC/2019

11 lip 2019


Znak sprawy: IV/ANC/2019                                                                                       Lublin, dnia 10 lipca 2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania III/ANC/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Cześć I – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

Cześć II – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Aleksandra Persona, ul. Melomanów 4/26, 20-854 Lublin 100

Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Grzegorz Wolski, ul. Koralowa 19/46, 20-583 Lublin 100

 

Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. EMKA Konsulting Małgorzata Kotowska, ul. Zygmunta Augusta 6/40, 20-283 Lublin 100

rozstrzygnięcie_IV