ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2016/TS

23 Gru 2016


Znak sprawy: FRL/11/2016/TS                                                                Lublin, dn.20 grudnia 2016 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.

 

Rozstrzygnięcie postępowania


print