Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!

26 lip 2017


Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!                                                                            Lublin,  25 lipca 2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:

Część I –  Lublin

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

86,86

 

Część IL –  Lubartów

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

92,86

 

Część III –  Łuków

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

92,86

 

 

Rozstrzygnięcie