Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/CAT/OWES/2018

21 lut 2018


Znak sprawy: FRL/2/CAT/OWES/2018

Zamość, dnia 21.02.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni Nr 68a, Jacnia 68a, 22-442 Adamów 80,00 0,00 80,00

 

Rozstrzygnięcie postepowania FRL_2_CAT_OWES_2018