Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/2017/TLS

24 maj 2017


Znak sprawy: FRL/8/2017/TLS                                                                                    Lublin, 24.05.2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Łuków

 

Lp.

Wykonawca

            Liczba uzyskanych punktów

1

Pracownia Doradztwa Zawodowego Beata Wróblewska, Parczew, Parczew

100,00

Część II – Zamość

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1

Aleksy Surma, Chomęciska Duże

100,00

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania