Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/Pus/2017

09 maj 2017


Znak sprawy: FRL/6/Pus/2017

Lublin, dnia 09.05.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/Pus/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I Lublin, Lubartów

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Michał Czajkowski, Warszawa 100,00

 

Część II Łuków

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Michał Czajkowski, Warszawa 100,00

 

Rozstrzygnięcie postępowania