Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/Pus/2017

20 kwi 2017


Znak sprawy: FRL/2/Pus/2017

Lublin, dnia 20.04.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/Pus/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I Lublin

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Aktywności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, Lublin 100,00

 

Część II Lubartów

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 PHU „RANCHO” Wojciech Wrzos, Lubartów 100,00

 

Część III Łuków

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”, Krzywda 60,00

 

Rozstrzygnięcie postępowania