Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/2/2016/TLS

26 wrz 2016


 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Chełm :

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Świeczak Beata 94,55

 

Część II – Lublin:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Agata Łaguna 90,99

 

Część III – Łuków:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Agnieszka Sawicka 100

 

Część III – Zamość:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. RAJOS Rafał Stalmasiak 90,28

 

rozstrzygniecie