Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/SKB/OWES/2018

06 kwi 2018


Znak sprawy: FRL/1/SKB/OWES/2018

Zamość, dnia 06.04.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SKB/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Kryt. 3

RAZEM

1

TURNEO S.C.

ul. Puławska 116

24-120 Kazimierz Dolny

70

0

0

70

 

Rozstrzygnięcie_FRL_1_SKB_OWES_2018