Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/CAT/OWES/2018

21 lut 2018


Znak sprawy: FRL/1/CAT/OWES/2018

Zamość, dnia 21.02.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Ośrodek Wypoczynkowy „NATURA” s.c, Urszula Joanna, Adam Szyport, ul. Zamojska 23, 22-440 Krasnobród 80,00 0,00 80,00

 

Część II – Krasnystaw  

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw 80,00 0,00 80,00

 

Rozstrzygnięcie postępowania FRL_1_CAT_OWES_2018