Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/14/2016/TS

11 sty 2017


Znak sprawy: FRL/14/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/14/2016/TS

w części wybrana dot. Chełma wybrana została oferta

Centrum szkoleniowo-Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13R, 22-100  Chełm

 

w części dot. Łuków  – nie wpłynęła żadna oferta.

 

rozstrzygniecie_14