Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/2017/DDS

28 kwi 2017


 

Znak sprawy: FRL/1/2017/DDS

Lublin, dnia 28.04.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2017/DDS do realizacji zamówienia wybrano:

Część I Chełm

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Iwona Jasik, Wola Korybutowa 90,00

 

Część II Tomaszów Lubelski

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Marta Fus, Tomaszów Lubelski 87,60

 

Część III Zamość

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Zygmunt  Klimczuk,  Lublin 100,00
2 Aleksy Surma, Chomęciska Duże 90,82

 

Rozstrzygnięcie postępowania