Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/7/WSO2/OWES/2019         

03 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/7/WSO2/OWES/2019

 

Zamość, dnia 03.04.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/WSO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 AGRO-BUD Bogdan Kozyra

ul. Długa 28

22-672 Susiec

70 10 0 80

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_7_WSO2_OWES_2019