Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/7/T/SO2/OWES/2019  

16 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/7/T/SO2/OWES/2019

 

Zamość, dnia 16.04.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/T/SO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 FC Kiwerska

ul. Fasolowa 8A

02-482 Warszawa

35,56 30 10 75,56

Rozstrzygnięcie