Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/WSO2/OWES/2019

13 lut 2019


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/WSO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Powiat chełmski/ M. Chełm

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Robert Czyżewski Hotel Regent

Pawłów, ul. Lubelska 72

22-170 Rejowiec  Fabryczny

70 10 0 80

 

Część II – Powiat hrubieszowski

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Jarosław Jagiełło FAR-DOM; HOTEL JAGIEŁŁO

ul. Grabowiecka 20

22-500 Hrubieszów

70 10 0 80

 

Część III – Powiat krasnostawski

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum

ul. Kwiatowa 2

22-300 Krasnystaw

70 15 0 85

 

Część IV – Powiat tomaszowski

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 AGRO-BUD Bogdan Kozyra

ul. Długa 28

22-672 Susiec

70 10 0 80

 

Część V – Powiat zamojski/ M. Zamość

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Przedsiębiorstwo Handlowe „Luzam” Wójtowicz Lucjan

Koszary 11

22-400 Zamość

70 10 0 80

 

Rozstrzygnięcie_FRL_6_WSO2_OWES_2019