Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/6/W2WA/OWES/2019    

07 maj 2019


Znak sprawy: FRL/6/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 07.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

 

 

ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

70 5 5 80