Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/6/2019/ANC

20 lut 2019


Rozstrzygnięcie postępowania FRL/6/2019/ANC

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Prowadzenie 24 godzin poradnictwa psychologicznego dla 12 osób w Lublinie

Pracownia Psychologiczna, Agnieszka Dobies 100 pkt.

Rozstrzygnięcie psych.Lublin