Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019  

08 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 08.04.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Dolina Wisłoka Sp. z o.o.

ul. Sportowa 30

38-130 Frysztak

60 30 0 90

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_5_ZO_T_W2WA_OWES_2019