Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/5/W2WA/OWES/2019 

03 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/5/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 03.04.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Dolina Wisłoka Sp. z o.o.

ul. Sportowa 30

38-130 Frysztak

70 5 0 75

Rozstrzygnięcie postępowania FRL_5_W2WA_OWES_2019