Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/5/T/SO2/OWES/2018    

09 lis 2018


Znak sprawy: FRL/5/T/SO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 09.11.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/T/SO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Akademia Rozwoju eCONOMIC

Aneta Rozwadowska-Jachacz

Dulęby 1/21

20-357 Lublin

60 10 0 70

Rozstrzygnięcie postępowania FRL5TSO2OWES2018